Učitavanje...
Nadica R. Stojanović

Nadica R. Stojanović
br.: 11163 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T003  Tehnološke nauke  Transportna tehnologija 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T270  Tehnološke nauke  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja 
T280  Tehnološke nauke  Tehnologija drumskog transporta 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.07.03  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Simulacije 
2.00.00  Tehničke nauke     
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Inženjer mašinstva  Drumski saobraćaj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2013 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master inženjer mašinstva  Drumski saobraćaj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za motorna vozila i motore  4.4.2016  Asistent  Asistent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno