Učitavanje...
dr Igor B. Đurović

dr Igor B. Đurović
br.: 11175 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P400  Prirodno-matematičke nauke  Fizička hemija 
P410  Prirodno-matematičke nauke  Teorijska hemija, kvantna hemija 
P401  Prirodno-matematičke nauke  Elektrohemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P351  Prirodno-matematičke nauke  Strukturna hemija 
Ključne reči
Fizička organska hemija, Molkeulsko modeliranje u organskoj hemiji, Teorijska hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Organska hemija, Fizička hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za hemiju i hemijsko inženjerstvo  1.9.2008  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala   2011 - 2019  Srećko R. Trifunović  253 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno