Učitavanje...
dr Jovana M. Muškinja

dr Jovana M. Muškinja
br.: 11521 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta jmuskinjaat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P351  Prirodno-matematičke nauke  Strukturna hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.02  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Strukturna hemija 
1.04.03  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Neorganska hemija 
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
2.02.08  Tehničke nauke  Hemijsko inženjerstvo  Organski produkti 
Ključne reči
Organska hemija; Organometalna hemija; Hemija prirodnih proizvoda; Industrijska hemija; Forenzika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Organska hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172034  Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala   2011 - 2019  Ivan Damljanović  56 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno