Učitavanje...
Nada D. Savić

Nada D. Savić
br.: 11528 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta nada.savicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P351  Prirodno-matematičke nauke  Strukturna hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.03  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Neorganska hemija 
1.04.02  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Strukturna hemija 
Ključne reči
Bioneorganska hemija; Medicinska neorganska hemija; Koordinaciona hemija; Srebro (I) kompleksi; Zlato (III) kompleksi
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Hemija - istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2020  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172036  Sinteza novih kompleksa metala i ispitivanje njihovih reakcija sa peptidima   2015 - 2019  Miloš I. Đuran  101 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno