Učitavanje...
Petar B. Stanić

Petar B. Stanić
br.: 11531 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 6100 195
E-pošta petar.stanicat signuni.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P351  Prirodno-matematičke nauke  Strukturna hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
1.04.02  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Strukturna hemija 
1.04.03  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Neorganska hemija 
1.05.00  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija i molekularna biologija   
Ključne reči
Organska sinteza; Hetrocikli; Bioorganska hemija; Medicinska hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani hemičar  Hemija - istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2016 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Hemija - istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2021  Istraživač-saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172034  Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala   2018 - 2019  Ivan Damljanović  56 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno