Učitavanje...
dr Dalibor Nikolić

dr Dalibor Nikolić
br.: 11797 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta markovac85at signkg.ac.rs
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B115  Biomedicinske nauke  Biomehanika, kibernetika 
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 
Ključne reči
Biomehanika i informatika; Primenjena mehanika; Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka    RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno