Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Sektor za tehničko-tehnološke nauke

Istraživači (23)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11806  dr Saša M. Ćuković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
2.  11798  dr Dragan Cvetković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
3.  11796  dr Aleksandar R. Dišić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
4.  11817  dr Tijana R. Đukić  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
5.  11801  dr Marija D. Gačić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
6.  12687  dr Jelena V. Košarić  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač 
7.  11805  dr Miljan Milošević  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
8.  11887  Žarko Milošević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
9.  11809  Aleksandar D. Milovanović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
10.  11813  dr Aleksandar Nikolić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
11.  11797  dr Dalibor Nikolić  Biomehanika, kibernetika  Istraživač  12 
12.  11803  dr Milica M. Nikolić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
13.  12283  Miloš S. Pešić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
14.  12141  Momčilo Prodanović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač 
15.  11888  Radivoje Radaković  Fizički trening, motoričko učenje, sport  Istraživač 
16.  11800  dr Igor B. Saveljić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
17.  11474  Vladimir D. Simić  Opšte biomedicinske nauke  Mladi istraživač 
18.  11802  dr Marko D. Topalović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
19.  11889  Nevena Veselinović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  13 
20.  11808  dr Radun M. Vulović  Biomehanika, kibernetika  Istraživač 
21.  11807  dr Snežana D. Vulović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
22.  11799  dr Dubravka N. Živković  Istraživanje energije  Istraživač 
23.  12282  Jelena R. Živković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno