Učitavanje...
Jelena N. Grujić

Jelena N. Grujić
br.: 11814 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta jelena.grujicat signuni.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B120  Biomedicinske nauke  Molekularna biofizika 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
B230  Biomedicinske nauke  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija 
Ključne reči
Prirodno-matematićke nauke; Molekularna biologija; Bioinženjering; Mikrobiologija; Kokulture; Migracija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master biolog  Biologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  19.11.2019  Mladi istraživač  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno