Učitavanje...
Nevena N. Milivojević

Nevena N. Milivojević
br.: 11815 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta nevena_milivojevicat signlive.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
B210  Biomedicinske nauke  Histologija, citohemija, kultura tkiva 
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
B220  Biomedicinske nauke  Genetika, citogenetika 
Ključne reči
Molekularna biologija; Farmakologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Magistar  Farmacija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.12.2019  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno