Učitavanje...
Katarina D. Virijević

Katarina D. Virijević
br.: 11816 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta katarina.virijevicat signuni.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B120  Biomedicinske nauke  Molekularna biofizika 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
B726  Biomedicinske nauke  Klinička biologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.05.00  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija i molekularna biologija   
3.04.00  Medicinske nauke  Onkologija   
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
Ključne reči
Nanovlakna; Ćelijske linije; Kancer
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Diplomirani master hemičar  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.4.2020  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno