Učitavanje...
Emilija N. Milović

Emilija N. Milović
br.: 11903 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta emilija.milovicat signpmf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
Ključne reči
Organska hemija; Medicinska hemija; Zelena hemija; Heterociklična jedinjenja
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani hemičar  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2018 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar – za istraživanje i razvoj  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2019 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2021  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno