Učitavanje...
Bojana Burić-Mutavči

Bojana Burić-Mutavči
br.: 11904 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta bojana.buricat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H360  Humanističke nauke  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika 
H595  Humanističke nauke  Ruski jezik i književnost 
Ključne reči
Ruski jezik; Predavanje stranih jezika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Profesor ruskog jezika i književnosti  Slavistika  RS Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2009 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master filolog  Slavistika  RS Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2019 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo  Strani jezici  30.3.2018  Nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezici – Ruski jezik  Nastavnik stranog jezika 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno