Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (2)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0191-001  Istraživačko odeljenje    1,758 
2. 0191-002  Strani jezici    14 
Istraživači (55)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 25776  Andreja Arsić    Istraživač 
2. 12017  Marko Beko  Obrada signala  Istraživač 
3. 15235  Duško Belović    Istraživač  28 
4. 15236  Vladimir Brusić    Istraživač 
5. 10679  Milan Budečević  Organizacione nauke  Istraživač 
6. 11904  Bojana Burić-Mutavči  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  14 
7. 25775  Miroslav Ćajić    Istraživač 
8. 25783  Joso Cindrić    Istraživač 
9. 10228  Radoje Ž. Cvejić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  167 
10. 12014  dr Boris Damjanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  29 
11. 25779  Nenad Dedić    Istraživač 
12. 06538  Velimir Dedić  Informatika, teorija sistema  Istraživač  89 
13. 07906  dr Maja S. Dimić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  93 
14. 17290  Ivana Đukić    Istraživač 
15. 12887  dr Jelena B. Grujić  Organizacione nauke  Istraživač  14 
16. 12015  dr Ivana Z. Ilić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  111 
17. 17617  Marija Ilić    Istraživač 
18. 10327  Nikolaj A. Ivannikov  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  69 
19. 25778  Miljojko Janošević    Istraživač 
20. 17482  Sandra Jovanović    Istraživač 
21. 10374  Zoran M. Kaličanin  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  76 
22. 10336  dr Rade S. Knežević  Organizacione nauke  Istraživač  33 
23. 09365  Petar V. Kočović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  84 
24. 10676  Milun M. Kokanović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  51 
25. 17545  Dragana Kukić    Istraživač  11 
26. 10586  Milena Kukrić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  23 
27. 10297  Mioljub J. Lazarević  Organizacione nauke  Istraživač  25 
28. 09787  Radojko D. Lojaničić  Organizacione nauke  Istraživač  35 
29. 12020  dr Aleksandra D. Mitrović  Ekologija  Istraživač/ekspert  51 
30. 12024  dr Oliver M. Momčilović  Proizvodna tehnologija  Istraživač  41 
31. 25782  Vjačeslav Mutavči    Istraživač 
32. 10583  dr Zoran D. Nikolić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
33. 12021  dr Vladan S. Pantović  Instrumentaciona tehnologija  Istraživač  23 
34. 07368  Radovan S. Petrović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  47 
35. 17146  Marija Piperac Jevtić    Istraživač 
36. 09791  Bogdan M. Popara  Organizacione nauke  Istraživač  13 
37. 12023  dr Mirjana A. Puharić  Ekologija  Istraživač  108 
38. 09360  Milan Ž. Radosavljević  Organizacione nauke  Istraživač  366 
39. 11919  dr Marko A. Ranković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  53 
40. 25780  Stefan Savić    Istraživač 
41. 17620  Marija Sekulić    Istraživač 
42. 10275  Sava B. Smiljić  Organizacione nauke  Istraživač  33 
43. 15238  Biljana Stamatović    Istraživač 
44. 12019  dr Enes Sukić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  28 
45. 09790  Velimir D. Šćekić  Organizacione nauke  Istraživač  66 
46. 15237  Nataša Šešum    Istraživač 
47. 10328  Radoljub P. Tomić  Organizacione nauke  Istraživač  121 
48. 12016  dr Vilmoš I. Tot  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  23 
49. 10334  Jelena M. Vujičić  Organizacione nauke  Istraživač 
50. 12022  dr Miloš B. Vujnović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač/ekspert 
51. 12170  dr Mladen M. Vuruna  Ekologija  Istraživač  51 
52. 25777  Nenad Zdravić    Istraživač 
53. 15239  Dragan Zlatković    Istraživač 
54. 25781  Boris Žeželj    Istraživač 
55. 17460  Aleksandra Živaljević    Istraživač 
Opis
Prethodni naziv bio je Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za strateški i operativni menadžment
Retrospektiva pregleda
Omiljeno