Učitavanje...
dr Ana Z. Jurčić

dr Ana Z. Jurčić
br.: 12175 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 11) 4140 420
E-pošta ana.jurcicat signfim.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
S191  Društvene nauke  Marketing 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Poslovne nauke; Organizacione nauke; Menadžment
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani ekonomista  Latinska Amerika i Karibi  RS Megatrend Univerzitet u Beogradu, Geoekonomski fakultet 2004 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar ekonomskih nauka    RS Megatrend Univerzitet u Beogradu, Geoekonomski fakultet 2008 
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka    RS Megatrend Univerzitet u Beogradu, Fakultet za poslovne studije 2013 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za inženjerski menadžment  Istraživačko odeljenje  1.10.2021  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno