Učitavanje...
Milan Lj. Bojović

Milan Lj. Bojović
br.: 12711 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
P190  Prirodno-matematičke nauke  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika 
T220  Tehnološke nauke  Građevinarstvo, hidraulika, priobalna tehniologija, mehanika tla 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.05.01  Tehničke nauke  Mehanika  Analitička mehanika 
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
2.05.04  Tehničke nauke  Mehanika  Mehanika konstrukcija 
Ključne reči
Primenjena mehanika; Numerička analiza; Numerička simulacija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master inženjer mašinstva  Primenjena mehanika i automatsko upravljanje  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje    Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-32036  Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema   2016 - 2019  Miroslav Živković  119 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno