Učitavanje...
Vladana V. Lilić

Vladana V. Lilić
br.: 09366 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 11) 3131 246
E-pošta vladana.lilicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H595  Humanističke nauke  Ruski jezik i književnost 
H360  Humanističke nauke  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika 
S265  Društvene nauke  Štampa i komunikologija 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
5.06.03  Društvene nauke  Političke nauke  Komunikologija 
6.06.00  Humanističke nauke  Kulturologija   
6.05.01  Humanističke nauke  Lingvistika  Jezici - istraživanje 
7.00.00  Interdisciplinarna istraživanja     
Ključne reči
Jezik i komunikacije; Menadžment i biznis; Međunarodna saradnja; Kulturologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Profesor ruskog jezika i književnosti  Ruski jezik i književnost  RS Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2008 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Diplomirani menadžer – master  Menadžment i organizacija  RS Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove 2009 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za strane jezike  1.3.2009  Nastavnik stranog jezika – ruski jezik  Nastavnik stranog jezika 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno