Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (7)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0184-001  Istraživačko odeljenje    2,860 
2. 0184-002  Katedra za ekonomiju i menadžment  dr Branko M. Tešanović   1,231 
3. 0184-003  Katedra za međunarodno pravo    160 
4. 0184-004  Katedra za bezbednost    363 
5. 0184-005  Katedra za strane jezike    132 
6. 0184-006  Katedra za pravne nauke    355 
7. 0184-007  Katedra za javno pravo    24 
Istraživači (78)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 10920  Aleksandar M. Anđelković  Organizacione nauke  Istraživač  147 
2. 10469  Sonja S. Anđelković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
3. 11902  dr Dragana A. Barjaktarević  Pravo  Istraživač  36 
4. 10726  Doloris C. Bešić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  14 
5. 12061  dr Vanda Božić  Pravo  Istraživač  173 
6. 07561  dr Lazar R. Cvijić  Filologija  Istraživač  62 
7. 10847  Milijana B. Danevska  Pravo  Istraživač  22 
8. 07906  dr Maja S. Dimić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  92 
9. 10748  Siniša R. Dostić  Pravo  Istraživač  49 
10. 09374  dr Gordana V. Đuretić  Organizacione nauke  Istraživač  54 
11. 12062  dr Dražan P. Erkić  Društvene nauke  Istraživač  62 
12. 10735  dr Božidar L. Forca  Polemologija  Istraživač/ekspert  182 
13. 10753  dr Aleksandra A. Gajdobranski  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  154 
14. 11907  dr Miodrag L. Gordić  Istraživačka metodologija u nauci  Istraživač  57 
15. 10682  dr Dejan T. Ilić  Organizacione nauke  Istraživač  142 
16. 12461  dr Nedžad M. Imamović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  27 
17. 10327  Nikolaj A. Ivannikov  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  69 
18. 12810  dr Melanija Jančić Mihić  Ljudska prava  Istraživač  17 
19. 11908  dr Jovan Lj. Janjić  Teologija  Istraživač  266 
20. 10340  dr Milan M. Janković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  139 
21. 10680  Adriana G. Jović Bogdanović  Organizacione nauke  Istraživač  89 
22. 10324  Milica T. Kaličanin  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  84 
23. 12826  Milica A. Kastratović  Pravo  Istraživač  19 
24. 03784  Balša V. Kašćelan  Građansko pravo: osobe, porodica, bračni ugovori, nasledstva, pokloni, imovina, obligacije, garancije  Istraživač  37 
25. 09365  Petar V. Kočović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  84 
26. 10893  dr Duško M. Kostić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  49 
27. 12819  dr Nedeljko Krajišnik  Pravo  Istraživač  13 
28. 10470  dr Nevena D. Krasulja-Utović  Organizacione nauke  Istraživač  111 
29. 12027  dr Živana R. Krejić  Organizacione nauke  Istraživač  49 
30. 10884  dr Vera J. Krmpot  Engleski jezik i književnost  Istraživač  163 
31. 10870  dr Dejan R. Labović  Kriminologija  Istraživač  25 
32. 09366  Vladana V. Lilić  Ruski jezik i književnost  Mladi istraživač  132 
33. 12811  Dušan Lukić    Istraživač  30 
34. 11915  dr Jan J. Marček  Polemologija  Istraživač  50 
35. 10776  dr Marinko M. Markić  Matematika  Istraživač 
36. 10775  dr Branka Z. Marković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  18 
37. 11916  dr Ljiljana M. Matavulj  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  26 
38. 10747  dr Goran D. Matić  Pravo  Istraživač  62 
39. 11917  dr Boro L. Merdović  Pravo  Istraživač 
40. 11918  dr Svetlana Đ. Mihić  Marketing  Istraživač  74 
41. 12802  dr Branislav S. Milosavljević  Zakon o zaštiti životne sredine  Istraživač  60 
42. 09386  dr Milan Ž. Milošević  Pravo  Istraživač  455 
43. 10728  Tomislava Z. Mutavdžić  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
44. 12807  Slađana Neogradi  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  16 
45. 15412  Srđan Nikezić    Istraživač 
46. 12803  dr Goran S. Nikolić  Političke i upravne nauke  Istraživač 
47. 10183  dr Ana I. Opačić  Pravo  Istraživač  62 
48. 09378  dr Suzana Ž. Pajić  Organizacione nauke  Istraživač  89 
49. 12134  dr Vinko Pandurević  Sociologija  Istraživač  37 
50. 12824  Mileva R. Pavlović  Organizacione nauke  Istraživač  17 
51. 12036  dr Zoran R. Pešić  Političke i upravne nauke  Istraživač  31 
52. 12424  dr Ljupka B. Petrevska  Pravo  Istraživač  72 
53. 12806  Zvezdan Lj. Radojković  Pravo  Istraživač 
54. 09363  Dragana D. Radosavljević  Sistematska filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija  Istraživač  220 
55. 09360  Milan Ž. Radosavljević  Organizacione nauke  Istraživač  364 
56. 07536  Života M. Radosavljević  Organizacione nauke  Istraživač  376 
57. 12822  Janko Reko  Međunarodno privatno i javno pravo  Istraživač 
58. 10177  Krstina D. Reko Stanković  Organizacione nauke  Istraživač  24 
59. 10811  dr Željko M. Simić  Sociologija  Istraživač  110 
60. 10695  Danica M. Smiljanić  Građansko pravo: osobe, porodica, bračni ugovori, nasledstva, pokloni, imovina, obligacije, garancije  Istraživač 
61. 10331  Ivica B. Stanković  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  55 
62. 11920  dr Ljiljana Đ. Stanković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  62 
63. 10273  dr Vladan D. Stanković  Pravo  Istraživač  87 
64. 10796  Stevan R. Stojanović  Kriminologija  Istraživač  26 
65. 12827  Jovan R. Šarac  Patenti, autorska i srodna prava, robne marke  Istraživač  19 
66. 12109  dr Slobodan R. Šegrt  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  25 
67. 11901  dr Tijana Šoja  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  23 
68. 10731  dr Dragan Lj. Tančić  Političke i upravne nauke  Istraživač  76 
69. 11921  Brankica B. Tešanović  Pravo  Mladi istraživač 
70. 09558  dr Branko M. Tešanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  209 
71. 12812  dr Janko T. Todorov  Organizacione nauke  Istraživač 
72. 15413  Miloš Todorov    Istraživač 
73. 12195  Ena H. Todorović  Pravo  Istraživač  24 
74. 12821  Jovana Tomić    Istraživač  12 
75. 12820  dr Mirza I. Totić  Pravo  Istraživač  27 
76. 10722  Dragan M. Trivan  Kriminologija  Istraživač  59 
77. 11231  dr Milan B. Vemić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  197 
78. 09372  Bojan M. Zdravković  Pravo  Istraživač  31 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 660-01-00002/14-1, od 03.09.2019. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno