Loading...
International projects source: SICRIS

Prekomejna mreža inovacijsko procesnega tehnološkega sodelovanja malih, srednjih podjetij ter raziskovalne sfere na koknretnih prekomejnih inovativnih tehnološko procesno razvojnih projektih

Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  01392  PhD Bojan Bučar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2010 - 2012  174 
2.  18306  PhD Mateja Drnovšek  Economics  Researcher  2010 - 2012  431 
3.  00819  PhD Matija Fajdiga  Mechanical design  Researcher  2010 - 2012  1,141 
4.  08782  PhD Edvard Govekar  Manufacturing technologies and systems  Head  2010 - 2012  429 
5.  10499  PhD Niko Herakovič  Mechanical design  Researcher  2010 - 2012  700 
6.  05210  PhD Marko Starbek  Manufacturing technologies and systems  Researcher  2010 - 2012  761 
Organisations (3)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,279 
2.  0584  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Ljubljana  1626922  42,855 
3.  0782  University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering  Ljubljana  1627031  29,205 
Views history
Favourite