Loading...
International projects source: SICRIS

Prekomejna mreža inovacijsko procesnega tehnološkega sodelovanja malih, srednjih podjetij ter raziskovalne sfere na koknretnih prekomejnih inovativnih tehnološko procesno razvojnih projektih

Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  01392  PhD Bojan Bučar  Biotechnical sciences  Researcher  2010 - 2012  174 
2.  18306  PhD Mateja Drnovšek  Social sciences  Researcher  2010 - 2012  408 
3.  00819  PhD Matija Fajdiga  Engineering sciences and technologies  Researcher  2010 - 2012  1,141 
4.  08782  PhD Edvard Govekar  Engineering sciences and technologies  Researcher  2010 - 2012  413 
5.  10499  PhD Niko Herakovič  Engineering sciences and technologies  Researcher  2010 - 2012  679 
6.  05210  PhD Marko Starbek  Engineering sciences and technologies  Researcher  2010 - 2012  761 
Organisations (3)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  64,890 
2.  0584  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Ljubljana  1626922  39,851 
3.  0782  University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering  Ljubljana  1627031  28,401 
Views history
Favourite