Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Nove tehnike in postopki obnove in oživljanja dediščine: Optimizacija kakovosti novejših restavratorsko - konservtorskih postopkov pri (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.03  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Paper technology 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (4)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  02461  PhD Marjeta Černič  Forestry, wood and paper technology  Head  2000  256 
2.  17357  Helena Modic    Researcher  2000 
3.  17363  Edvard Podobnik    Researcher  1999 - 2000 
4.  06345  PhD Janja Zule  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000  276 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0219  Pulp and Paper Institute  Ljubljana  5051681  1,726 
Views history
Favourite