Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Preobrazba javnega sektorja v kulturi: Institucionalne, organizacijske in druge sistemske rešitve kot podlaga za načrtovanje in izvajan (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (4)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  20442  Davor Buinjac  Administrative and organisational sciences  Researcher  2000 
2.  11797  PhD Avgust Lešnik  Historiography  Researcher  1998 - 2000  591 
3.  18625  PhD Aldo Milohnić  Culturology  Researcher  2000  529 
4.  06308  PhD Josip-Rastko Močnik  Culturology  Head  1999 - 2000  597 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  98,255 
2.  0583  University of Ljubljana - Faculty of law  Ljubljana  1627104  14,914 
Views history
Favourite