Loading...
International projects source: SICRIS

Fattening cattle for top quality beef production

Researchers (1)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publications
1.  22606  PhD Tomaž Žnidaršič  Animal production  Researcher  2018 - 2021  182 
Organisations (4)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  19,876 
2.  0489  EMONA - Nutrition Research & Development Department  Ljubljana  5326974000  116 
3.  3019  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (Slovene)  Novo mesto  5089107  789 
4.  4076  Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Agricultural and Forestry Institute Novo mesto  Novo mesto  1625403000 
Abstract
Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. Na tem področju v Sloveniji zaostajamo za svojimi severnimi in zahodnimi sosedi Namen projekta je pripraviti, preizkusiti in predstaviti tehnologijo pitanja telet za prirejo teletine in mlade govedine visoke kakovosti. Razvita tehnologija reje skupaj z ekonomskimi analizami bo osnova na kateri se bodo lahko v nadaljevanju postavile blagovne znamke govedine visoke kakovosti, izboljšal ekonomski status rejcev in z optimirano prehrano živali zmanjšati izpust toplogrednih plinov.
Views history
Favourite