Loading...
PhD Tomaž Žnidaršič

PhD Tomaž Žnidaršič
no.: 22606 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 280 52 62
E-mail tomaz.znidarsicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.02  Biotechnical sciences  Animal production  Animal nutrition 
Keywords
Animal nutrituon, forage conservation nutritive value evaluation, forage production
Points
121.22
A''
50
A'
50
A1/2
50
CI10
43
CImax
38
h10
2
A1
0.41
A3
1.55
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 20, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 55  46  11.5 
Scopus 73  60  15 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2012 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research unit for animal husbandry and agricultural economics  1/1/2001  Research fellow   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. N4-0200  Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area   6/1/2021 - 5/31/2024  PhD Tomaž Žnidaršič  1,494 
2. V4-2021  Design, testing and preparation of the result-oriented agri-environmental measure “Colorful meadow” on high nature value (HNV) grasslands in Slovenia   11/1/2020 - 4/30/2023  PhD Mitja Kaligarič  4,243 
3. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Jože Verbič  7,529 
4. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,770 
5. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Viktor Jejčič  6,166 
6. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Drago Babnik  4,246 
7. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Verbič  4,843 
8. V4-1432  Grazing damage on agricultural grasslands caused by large wild herbivores   7/1/2014 - 10/31/2016  PhD Klemen Jerina  3,192 
9. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jože Verbič  6,246 
10. V4-1113  Optimisation of dairy cow nutrition   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Drago Babnik  2,466 
11. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Jože Verbič  3,115 
12. V4-0484  Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Aleš Gregorc  2,501 
13. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Drago Babnik  3,717 
14. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jože Verbič  2,279 
15. L4-6376  Predictive ability of NIR spectroscopy for pig meat quality evaluation   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marjeta Čandek Potokar  1,964 
16. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Drago Babnik  3,201 
17. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Kristina Ugrinović  7,849 
18. V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (Slovene)   9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Terezija Golob  7,943 
19. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,617 
20. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Jože Verbič  1,964 
21. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Drago Babnik  1,719 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,868 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  8,962 
International projects
no. Code Title Period Head
1. EKSRP-EIP-AUTO  Improving the process of feeding animals in milk and meat production by taking into account climate change and nature protection   11/30/2020 - 11/30/2023     
2. EKSRP-Pilotni silaža  Controlled feeding of maize silage in the cattle diets   1/30/2019 - 1/29/2022     
3. EKSRP-EIP-Pitanje govedi  Fattening cattle for top quality beef production   12/19/2018 - 12/18/2021     
Views history
Favourite