Loading...
International projects source: SICRIS

Grain legumes–production, processing and use

Researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  15581  PhD Blaž Cigić  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2018 - 2022  361 
2.  34332  PhD Marko Flajšman  Plant production  Researcher  2018 - 2022  161 
3.  34256  PhD Aleš Kolmanič  Plant production  Researcher  2018 - 2021  304 
Organisations (6)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  20,373 
2.  0416  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  Žalec  5051762000  4,258 
3.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,215 
4.  0482  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Hoče  5089638004  9,887 
5.  3256  ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o. (Slovene)  Lenart pri Gornjem Gradu  5843839  205 
6.  4076  Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Agricultural and Forestry Institute Novo mesto  Novo mesto  1625403000 
Abstract
Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnost uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov. Z uvajanjem novih tehnologij, razvojem prototipa za toplotno obdelavo zrnatih stročnic na KMG, optimalizacijo krmnih obrokov z zrnatimi stročnicami, ter možnih novih proizvodih v humani prehrani, ki bi bili primerni na slovenskem tržišču ter zagotavljanjem kakovosti pridelkov s certificirano proizvodnjo, ustvarjamo možnosti za doseganje strateških ciljev zapisanih v dokumentih MKGP. S širjenjem znanja o stročnicah v prehrani in tehnoloških postopkih na kmetijah nastajajo nove priložnosti povečanja dohodka z novimi končnimi proizvodi visoke kakovosti (ekološki proizvodi, proizvodi brez GSO), kar prinaša podlage za večji dohodek in zaposljivost na kmetijah.
Views history
Favourite