Loading...
International projects source: SICRIS

Environmentally efficient production of maize and common wheat on water protection area

Researchers (1)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  29500  PhD Robert Leskovšek  Plant production  Researcher  2018 - 2021  258 
Organisations (5)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  3796  INTERKORN semenarstvo in obnovljivi viri d.o.o. (Slovene)  Beltinci  5956854  73 
2.  0148  Institute of Agriculture  Maribor  5129877000  1,035 
3.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  20,076 
4.  3256  ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o. (Slovene)  Lenart pri Gornjem Gradu  5843839  205 
5.  3334  National Laboratory of Health, Environment and Foodstaffs  Maribor  6489087  4,610 
Abstract
Tla so pomemben naravni vir za pridelavo kmetijskih rastlin in delujejo kot naravni filter za podzemne vode. Fitofarmacevtska sredstva (FFS) se po uporabi v tleh zadržujejo, transformirajo ali potujejo skozi talni profil. Spirajo se lahko v podzemno vodo ali pa skozi drenažni sistem tal v površinske vode. Herbicidi predstavljajo največje tveganje za podzemno in posredno tudi pitno vodo. V projektu bomo strokovno ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice (v nadaljevanju: pšenice) na VVO ter na tej osnovi  ponudili  predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v RS, ki bodo strokovno utemeljeni ter izvedljivi. 
Views history
Favourite