Loading...
Organisations source: ARIS

Institute of Agriculture

Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.02.00  Biotechnical sciences  Animal production   

Code Science Field
B390  Biomedical sciences  Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 
B420  Biomedical sciences  Nutrition 
B433  Biomedical sciences  Fixation of nitrogen 
B434  Biomedical sciences  Agrochemistry 
T420  Technological sciences  Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Technology transfer 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
161.75
A''
0
A'
62.64
A1/2
84.06
CI10
596
CImax
173
h10
11
A1
0.54
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 5, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  438  394  17.91 
Scopus 25  704  648  25.92 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0148-001  Institute of Agriculture - Research unit  MSc Stanislava Klemenčič-Kosi   997 
Researchers (30)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 37631  Biserka Donik Purgaj  Plant production  Researcher  128 
2. 15281  Leonida Gregorič  Plant production  Researcher 
3. 14860  MSc Zlatka Gutman - Kobal  Plant production  Researcher  72 
4. 28009  Simona Hauptman  Plant production  Researcher 
5. 52680  Timotej Horvat  Plant production  Researcher 
6. 52678  Mojca Hribernik  Educational studies  Researcher 
7. 12672  PhD Stane Klemenčič  Plant production  Researcher  69 
8. 28008  MSc Stanislava Klemenčič-Kosi  Plant production  Researcher 
9. 25513  PhD Tamara Korošec  Animal production  Researcher  104 
10. 54409  Gregor Kramberger  Plant production  Researcher  10 
11. 54804  Katarina Kresnik  Plant production  Researcher 
12. 52679  Boštjan Kristan  Plant production  Researcher 
13. 52677  Leonida Lešnik  Plant production  Researcher  20 
14. 32921  Boštjan Matko  Plant production  Researcher 
15. 22228  Miroslav Mešl  Plant production  Researcher  59 
16. 20694  MSc Jože Miklavc  Plant production  Researcher  117 
17. 55285  Marjeta Miklavc  Plant production  Researcher 
18. 18736  Aleksandra Moraus    Junior expert or technical associate 
19. 53293  Maja Ozmec  Plant production  Researcher 
20. 34007  Martina Ploj  Plant production  Junior expert or technical associate  17 
21. 15451  Miša Pušenjak  Plant production  Researcher  147 
22. 20696  Urška Rizman  Chemistry  Researcher  11 
23. 14861  Andrej Soršak  Plant production  Researcher  44 
24. 14867  Ivan Šket  Animal production  Researcher 
25. 16006  Roman Štabuc  Plant production  Researcher  82 
26. 18735  Sanda Štok    Junior expert or technical associate 
27. 51375  Tadej Toplak  Plant production  Researcher 
28. 38472  Tanja Vaupotič  Plant production  Researcher 
29. 16008  Tadeja Vodovnik  Plant production  Researcher  169 
30. 15270  Draga Zadravec  Plant production  Researcher  107 
Research projects (44) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V4-2230  Development and introduction of digital tools to support fruit production  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Tatjana Unuk   4,984 
2. V4-2214  Inputs in organic agriculture  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Martina Bavec   3,872 
3. V4-2225  Measures to prevent further spread of Grapevine flavescence doree phytoplasma  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Nataša Mehle   3,083 
4. V4-2226  Measures to reduce the use of chemical plant protection products in viticulture  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Mario Lešnik   2,067 
5. V4-2204  Technologies in grapevine nursery with innovative solutions to strengthen the resilience of sustainable viticulture  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Denis Rusjan   2,646 
6. V4-2202  Guidelines for adapting grape and wine production to climate change and market demands  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Franc Čuš   5,181 
7. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak  9/1/2020 - 11/30/2023  PhD Marina Pintar   7,978 
8. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia  11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Stanislav Trdan   5,064 
9. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions  11/1/2018 - 4/30/2021  PhD Robert Leskovšek   4,030 
10. V5-1810  IT4CAP Design of information-technology solutions in support of data-based implementation of Common agricultural policy of the European Union  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Marko Lovec   1,741 
11. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič   5,570 
12. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Matej Stopar   4,657 
13. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar   5,076 
14. V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marina Dermastia   4,135 
15. V4-1409  Production technology of cherry and pear  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk   7,384 
16. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Hribar   5,951 
17. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Janko Urbanc   5,180 
18. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš   8,076 
19. V5-1060  Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: benchmarking analiza in priporočila (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Vlado Dimovski   5,136 
20. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan   6,583 
21. V4-1054  Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II) (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stane Klemenčič   1,666 
22. V4-0485  Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo nji (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Branko Kramberger   1,154 
23. V4-0527  Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mario Lešnik   741 
24. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Stanislav Tojnko   3,261 
25. V4-0341  Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Branko Kramberger   1,750 
26. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Stanislav Tojnko   4,339 
27. V4-0359  Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelova in dreves odločanja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Stane Klemenčič   1,117 
28. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)  9/1/2004 - 9/30/2006  PhD Martina Bavec   3,325 
29. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Franc Bavec   3,916 
30. V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)  10/1/2003 - 1/30/2006  PhD Martina Bavec   3,744 
31. V4-0743  Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Franc Bavec   1,972 
32. V4-0744  Sodobnim trendom in klimatskim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Stane Klemenčič   1,353 
33. V4-0455  Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Martina Bavec   1,316 
34. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič   6,289 
35. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mojca Viršček Marn   3,737 
36. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)  10/1/2000 - 8/31/2003  MSc Iztok Košir   4,448 
37. V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Martina Bavec   1,657 
38. J6-2328  Prestrukturiranje in ekologizacija gospodarstva kot pogoj za trajnostni razvoj in priključitev v EU (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Lučka Lorber   531 
39. V4-0293  Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Bavec   1,828 
40. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  MSc Nataša Ferant   3,848 
41. V4-9125  Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Martina Bavec   1,164 
42. V4-9130  Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Zora Korošec-Koruza   949 
43. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Julij Nemanič   1,824 
44. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)  10/1/1994 - 10/31/1998  PhD Zora Korošec-Koruza   1,405 
International projects (15) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. H2020-OPTAIN-228993  OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe  9/1/2020 - 8/31/2025   
2. EKSRP-EIP-3317-19/2022/6    5/12/2023 - 5/11/2025   
3. EKSRP-EIP ŽUŽ - 33117-9/2022/7    5/12/2023 - 5/11/2025   
4. EKSRP-POZEBA - 33117-8/2022/6    5/12/2023 - 5/11/2025  PhD Jerneja Jakopič  
5. H2020-IPMWORKS-231297  An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies  10/1/2020 - 9/30/2024   
6. EKSRP-EIP-Jablana  High effective and sustainable apple production  11/22/2019 - 11/21/2022   
7. EKSRP-EIP-Tehnologije vina & grozdja  The implementation of new mechanical and autonomous automated technologies for the sustainable production of grapes in vineyards  11/22/2019 - 11/21/2022   
8. EKSRP-EIP-Vode  Reducing agricultural pollution on surface water and groundwater  10/22/2019 - 10/21/2022   
9. EKSRP-EIP-TDM  Improved forage production and conservation - protein rich legumes and legume/grass mixtures for adaptation to climate change  12/14/2018 - 2/13/2022   
10. ESRR-PLASMA SEED TREATMENT    1/1/2019 - 12/31/2021   
11. EKSRP-EIP-Koruzni oklasek  Corn cob as a renewable energy source  12/14/2018 - 12/13/2021   
12. EKSRP-EIP-VVO  Environmentally efficient production of maize and common wheat on water protection area  12/14/2018 - 12/13/2021   
13. EKSRP-Nastilj    11/5/2019 - 11/6/2021   
14. H2020-FAirWAY-210505  Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies  6/1/2017 - 5/31/2021   
15. H2020-EU.3.2-FERTINNOWA-200554  Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops  1/1/2016 - 12/31/2018   
Views history
Favourite