Loading...
Organisations source: ARRS

Institute of Agriculture

Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.02.00  Biotechnical sciences  Animal production   

Code Science Field
B390  Biomedical sciences  Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 
B420  Biomedical sciences  Nutrition 
B433  Biomedical sciences  Fixation of nitrogen 
B434  Biomedical sciences  Agrochemistry 
T420  Technological sciences  Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Technology transfer 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
134.29
A''
0
A'
66.71
A1/2
88.13
CI10
536
CImax
153
h10
11
A1
0.46
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 29, 2023; A3 for period 2016-2020
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  411  368  16.73 
Scopus 25  639  588  23.52 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publications
1. 0148-001  Institute of Agriculture - Research unit  MSc Stanislava Klemenčič-Kosi  947 
Researchers (30)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publications
1. 37631  Biserka Donik Purgaj  Plant production  Researcher  111 
2. 15281  Leonida Gregorič  Plant production  Researcher 
3. 14860  MSc Zlatka Gutman - Kobal  Plant production  Researcher  70 
4. 28009  Simona Hauptman  Plant production  Researcher 
5. 52680  Timotej Horvat  Plant production  Researcher 
6. 52678  Mojca Hribernik  Educational studies  Researcher 
7. 12672  PhD Stane Klemenčič  Plant production  Researcher  68 
8. 28008  MSc Stanislava Klemenčič-Kosi  Plant production  Researcher 
9. 25513  PhD Tamara Korošec  Animal production  Researcher  95 
10. 54409  Gregor Kramberger  Plant production  Researcher 
11. 54804  Katarina Kresnik  Plant production  Researcher 
12. 52679  Boštjan Kristan  Plant production  Researcher 
13. 52677  Leonida Lešnik  Plant production  Researcher  13 
14. 32921  Boštjan Matko  Plant production  Researcher 
15. 22228  Miroslav Mešl  Plant production  Researcher  52 
16. 20694  MSc Jože Miklavc  Plant production  Researcher  106 
17. 55285  Marjeta Miklavc  Plant production  Researcher 
18. 18736  Aleksandra Moraus    Junior expert or technical associate 
19. 53293  Maja Ozmec  Plant production  Researcher 
20. 34007  Martina Ploj  Plant production  Junior expert or technical associate  17 
21. 15451  Miša Pušenjak  Plant production  Researcher  145 
22. 20696  Urška Rizman  Chemistry  Researcher  11 
23. 14861  Andrej Soršak  Plant production  Researcher  42 
24. 14867  Ivan Šket  Animal production  Researcher 
25. 16006  Roman Štabuc  Plant production  Researcher  77 
26. 18735  Sanda Štok    Junior expert or technical associate 
27. 51375  Tadej Toplak  Plant production  Researcher 
28. 38472  Tanja Vaupotič  Plant production  Researcher 
29. 16008  Tadeja Vodovnik  Plant production  Researcher  167 
30. 15270  Draga Zadravec  Plant production  Researcher  106 
Research projects (38) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publications
1. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia  11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Stanislav Trdan  4,629 
2. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak  9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Marina Pintar  7,063 
3. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions  11/1/2018 - 4/30/2021  PhD Robert Leskovšek  3,775 
4. V5-1810  IT4CAP Design of information-technology solutions in support of data-based implementation of Common agricultural policy of the European Union  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Marko Lovec  1,653 
5. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,306 
6. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Matej Stopar  4,515 
7. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar  4,833 
8. V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marina Dermastia  3,953 
9. V4-1409  Production technology of cherry and pear  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk  7,072 
10. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Hribar  5,801 
11. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Janko Urbanc  4,986 
12. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš  7,835 
13. V5-1060  Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: benchmarking analiza in priporočila (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Vlado Dimovski  4,929 
14. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,291 
15. V4-1054  Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II) (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stane Klemenčič  1,620 
16. V4-0485  Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo nji (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Branko Kramberger  1,137 
17. V4-0527  Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mario Lešnik  699 
18. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Stanislav Tojnko  3,187 
19. V4-0341  Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Branko Kramberger  1,708 
20. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Stanislav Tojnko  4,216 
21. V4-0359  Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelova in dreves odločanja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Stane Klemenčič  1,091 
22. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)  9/1/2004 - 9/30/2006  PhD Martina Bavec  3,229 
23. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Franc Bavec  3,821 
24. V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)  10/1/2003 - 1/30/2006  PhD Martina Bavec  3,599 
25. V4-0743  Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Franc Bavec  1,933 
26. V4-0744  Sodobnim trendom in klimatskim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Stane Klemenčič  1,322 
27. V4-0455  Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Martina Bavec  1,280 
28. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič  6,154 
29. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,662 
30. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)  10/1/2000 - 8/31/2003  MSc Iztok Košir  4,294 
31. V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Martina Bavec  1,589 
32. J6-2328  Prestrukturiranje in ekologizacija gospodarstva kot pogoj za trajnostni razvoj in priključitev v EU (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Lučka Lorber  522 
33. V4-0293  Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Bavec  1,792 
34. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  MSc Nataša Ferant  3,763 
35. V4-9125  Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Martina Bavec  1,140 
36. V4-9130  Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Zora Korošec-Koruza  926 
37. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Julij Nemanič  1,815 
38. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)  10/1/1994 - 10/31/1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,369 
International projects (9) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. H2020-OPTAIN-228993  OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe  9/1/2020 - 8/31/2025   
2. H2020-IPMWORKS-231297  An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies  10/1/2020 - 9/30/2024   
3. EKSRP-EIP-Jablana  High effective and sustainable apple production  11/22/2019 - 11/21/2022   
4. EKSRP-EIP-Tehnologije vina & grozdja  The implementation of new mechanical and autonomous automated technologies for the sustainable production of grapes in vineyards  11/22/2019 - 11/21/2022   
5. EKSRP-EIP-Vode  Reducing agricultural pollution on surface water and groundwater  10/22/2019 - 10/21/2022   
6. EKSRP-EIP-TDM  Improved forage production and conservation - protein rich legumes and legume/grass mixtures for adaptation to climate change  12/14/2018 - 2/13/2022   
7. EKSRP-EIP-Koruzni oklasek  Corn cob as a renewable energy source  12/14/2018 - 12/13/2021   
8. H2020-FAirWAY-210505  Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies  6/1/2017 - 5/31/2021   
9. H2020-EU.3.2-FERTINNOWA-200554  Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops  1/1/2016 - 12/31/2018   
Views history
Favourite