Loading...
International projects source: SICRIS

Constructed ecosystems to mitigate agricultural impact on environment or for protection of agricultural lands

Researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  32920  PhD Blaž Germšek  Plant production  Researcher  2019 - 2022  261 
2.  28495  PhD Matjaž Glavan  Plant production  Researcher  2019 - 2022  302 
3.  10024  PhD Marina Pintar  Plant production  Researcher  2019 - 2022  842 
Organisations (5)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  20,018 
2.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,279 
3.  1394  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (Slovene)  Murska Sobota  5129940000  424 
4.  1509  Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (Slovene)  Brezovica pri Ljubljani  5834112  209 
5.  4076  Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Agricultural and Forestry Institute Novo mesto  Novo mesto  1625403000 
Abstract
Cilj projekta je preizkus grajenih ekosistemov za blaženje vpliva kmetijstva na površinske vode. Onesnažen odtok z različnih površin kmetijskih gospodarstev predstavlja enega večjih virov onesnaženja površinskih voda, grajeni ekosistemi pa primer dobre prakse blaženja vplivov onesnaženja na površinske vode s prej omenjenih površin. Ukrepi so z vidika končnega uporabnika pomembni z dveh vidikov, in sicer izobraževalnega (osveščanje kmetov o pomenu varovanja vodnih virov) in razvojnega (možnost dopolnilnih dejavnosti na kmetiji). Z implementacijo grajenih ekosistemov za prestrezanje onesnaženega odtoka vodo do določene mere očistimo in jo tako manj onesnaženo nato odvajamo v vodotoke.
Views history
Favourite