Loading...
PhD Marina Pintar

PhD Marina Pintar
no.: 10024 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 123 11 61
E-mail marina.pintarat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
Keywords
Irrigation, groundwater quality, impact of agriculture on environment, nitrate leaching
Points
754.84
A''
41.25
A'
269.19
A1/2
327.18
CI10
716
CImax
115
h10
15
A1
2.44
A3
4.75
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 54  648  590  10.93 
Scopus 67  773  694  10.36 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Urša Pečan  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  51866 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI 1984 
Master's degree  M. Sc.     SI 1996 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:35%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Centre for Agrohydrology and Land Development  12/1/1999  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-4427  Algal technologies for green products – ALGreen   2022 - 2024  PhD Tjaša Griessler Bulc  7,548 
2. V4-2216  Preservation and improvement of soil production potential for sustainable olive production (GO-TO S-OIL)   2022 - 2024  PhD Maja Podgornik  1,977 
3. L7-4422  "UPTAKE": AGRICULTURAL REUSE OF WASTEWATER AND SEWAGE SLUDGE: UPTAKE AND DISTRIBUTION OF CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN IN TOMATO PLANT AS A MODEL   2022 - 2024  PhD Ester Heath  6,626 
4. J1-4412  Use of the non-invasive GPR method and remote sensing for determining groundwater vulnerability due to anthropogenic impacts   2022 - 2024  PhD Marjana Zajc  3,603 
5. V1-2139  Research activities for identification and prevention of the Jelševniščica and Otovec catchment area pollution with special emphasis on black proteus habitat (HaČloRi)   2021 - 2024  PhD Metka Petrič  3,844 
6. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak   2020 - 2023  PhD Marina Pintar  8,199 
7. J2-8162  Closing material flows by wastewater treatment with green technologies   2017 - 2020  PhD Tjaša Griessler Bulc  5,133 
8. L4-8221  Improved water and nutrient use efficiency in plant production to protect drinking water sources - URAVIVO   2017 - 2020  PhD Marina Pintar  4,509 
9. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN   2016 - 2019  PhD Marina Pintar  5,237 
10. V4-1411  Establishment of technological guidelines for irrigation of olives in Slovenia   2014 - 2017  PhD Bojan Butinar  2,355 
11. V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas   2014 - 2015  PhD Anka Lisec  5,602 
12. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)   2010 - 2013  PhD Janko Urbanc  5,327 
13. V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia   2011 - 2013  PhD Marina Pintar  3,486 
14. V4-1149  GUIDELINES FOR REDUCING SPONTANEOUS LAND REFORESTATION DUE TO AGRICULTURE ABANDONMENT   2011 - 2012  PhD Helena Grčman  3,888 
15. V4-1066  Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marina Pintar  2,367 
16. V4-0557  Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Dunja Bandelj  2,119 
17. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,274 
18. L1-0437  Natural hydrochemical background and dynamics of groundwater in Slovenia   2008 - 2011  PhD Janko Urbanc  4,989 
19. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,314 
20. V4-0487  Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi (Slovene)   2008 - 2010  PhD Marina Pintar  8,497 
21. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,326 
22. L1-7097  Nitrate migration in a plant-soil-groundwater system   2005 - 2008  PhD Janko Urbanc  6,875 
23. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   2005 - 2006  PhD Polona Kalan Carson  5,311 
24. V4-0737  Nove, podnebnim spremembam in zahtevam trga prilagojene tehnologije pridelovanja krompirja in primerjava njihove ekonomske učinkovitosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Rajko Bernik  3,511 
25. V4-0767  Vpliv klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v Sloveniji - primer Vipavske doline (Slovene)   2004  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  5,826 
26. L1-3403  Impact of urban environment on soil quality and processes in unsaturated zone   2002  PhD Željko Vukelič  3,832 
27. L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matjaž Mikoš  3,830 
28. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Domen Leštan  3,993 
29. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,534 
30. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)   2000  PhD Miran Veselič  3,434 
31. V4-6938  Nitratni ion v pridelovanju in predelovanju hmelja (Slovene)   1998  PhD Milica Kač  3,542 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0085  Agroecosystems   2020 - 2024  PhD Domen Leštan  6,882 
2. P4-0085  Agroecosystems   2015 - 2019  PhD Domen Leštan  7,912 
3. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2009 - 2014  PhD Franc Batič  10,014 
4. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2004 - 2008  PhD Franc Batič  9,939 
5. P0-0516-0481  Aplikativna fizika in statistika v kmetijstvu (Slovene)   2002 - 2003  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  5,110 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. H2020-MINAGRIS  MIcro- and NAno-Plastics in AGRIricultural Soils: sources, environmental fate and impacts on ecosystem services and overall sustainability   9/1/2021 - 8/31/2026  Marina Pintar   
2. EKSRP-EIP-GREKO  Constructed ecosystems to mitigate agricultural impact on environment or for protection of agricultural lands   11/15/2019 - 11/14/2022     
3. EKSRP-EIP-Vode  Reducing agricultural pollution on surface water and groundwater   10/22/2019 - 10/21/2022     
4. H2020-FAiRWAY  Farm water management to mitigete fiffuse pollution of vulnerable drinkig water resources nad improve sustainable yields   1/1/2017 - 12/31/2021  Marina Pintar   
5. LIFE 2015-ViVaCCAdapt  Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley   1/1/2016 - 12/31/2020  Marina Pintar   
6. H2020-EU.3.2-iSQAPER-193347  Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience   5/1/2015 - 4/30/2020  Marina Pintar   
7. INTERREG-PROLINE-CE  Efficient practices in land use management integrating water resources protection and non-structural flood mitigation experiences   1/1/2016 - 12/31/2019  Barbara Čenčur Curk   
8. FP7-ENVIRONMENT-GREEN SURGE-110888  Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy   11/1/2013 - 10/31/2017  Marina Pintar   
9. FP7-KBBE-FOODMETRES-105259  Food Planning and Innovation for Sustainable Metropolitan Regions   10/1/2012 - 9/30/2015  Marina Pintar   
10. FP6-SUSTDEV-PLUREL-81282  Peri-urban Land Use Relationships - Strategies and Sustainability Assessment Tools for urban-rural linkages   1/1/2007 - 3/31/2011  Marina Pintar   
Views history
Favourite