Loading...
International projects source: SICRIS

Preparation of manuals or general and specific standard operating procedures for the ex situ conservation of plant genetic resources

Researchers (2)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publications
1.  05083  PhD Zlata Luthar  Biotechnology  Principal Researcher  2020 - 2021  349 
2.  08500  PhD Jelka Šuštar Vozlič  Plant production  Researcher  2020 - 2021  491 
Organisations (4)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  19,452 
2.  0416  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  Žalec  5051762000  4,054 
3.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  64,524 
4.  0482  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Hoče  5089638004  10,207 
Abstract
Namen projektne naloge je priprava operativnega priročnika, ki je potreben za enotno izvajanje nalog rastlinske genske banke ter priprava navodil oziroma standardnih operativnih postopkov za upravljanje zbirk, ki jih vzdržujejo v okviru rastlinske genske banke (poljščine, trave, metuljnice in druge krmne rastline, krompir, vrtnine, jagodičje, vinska trta, hmelj, sadne rastline, zdravilne in aromatične rastline).
Views history
Favourite