Loading...
PhD Jelka Šuštar Vozlič

PhD Jelka Šuštar Vozlič
no.: 08500 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail jelka.vozlicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Genetics, plant breeding, introduction of agricultural plants, plant gene bank, molecular markers, tissue culture
Points
619.1
A''
454.51
A'
470.7
A1/2
484.04
CI10
445
CImax
109
h10
10
A1
2.58
A3
4.22
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 31  491  413  13.32 
Scopus 37  646  550  14.86 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tanja Zadražnik  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 10/29/2014  30827 
2 PhD Katja Rostohar  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 7/18/2013  28396 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1986 
Master's degree      HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Agricultural Sciences  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  2/1/1999  Introduction and agrotech.of field crops  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-1840  New management practices for mitigating abiotic and biotic stresses in maize under changing climate conditions   2019 - 2022  PhD Uroš Žibrat  4,576 
2. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   2016 - 2018  PhD Vladimir Meglič  5,531 
3. V4-1650  Procedures for ensuring safety and social acceptability of new techniques and applications of synthetic biology and modern biotechnology   2016 - 2018  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,319 
4. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   2011 - 2014  PhD Vladimir Meglič  3,378 
5. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   2010 - 2013  PhD Vladimir Meglič  2,911 
6. V5-1081  Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Karmen Erjavec  3,457 
7. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  2,865 
8. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,793 
9. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimir Meglič  4,790 
10. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2009 - 2010  PhD Andreja Čerenak  2,918 
11. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   2007 - 2009  PhD Vladimir Meglič  3,753 
12. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2006 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,175 
13. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,533 
14. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,770 
15. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič  2,704 
16. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,624 
17. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2004 - 2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,244 
18. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2004 - 2007  PhD Vladimir Meglič  5,208 
19. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2004 - 2005  PhD Vladimir Meglič  4,164 
20. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2002 - 2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič  1,681 
21. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   2003 - 2004  PhD Vladimir Meglič  2,793 
22. Z4-3273  Assessment of behavioral and genetic variation in Nezara viridula (L.)   2002 - 2004  PhD Simona Sušnik Bajec  2,570 
23. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   2002 - 2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,594 
24. V4-0392  Izboljšanje pridelka, kakovosti, odpornosti proti boleznim in prehrambene vrednosti krmnih metuljnic (Slovene)   2000 - 2003  PhD Vladimir Meglič  1,490 
25. V4-0420  Analiza možnosti varovanja biološke raznolikosti avtohtone krajnske čebele v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2002  PhD Janez Poklukar  1,778 
26. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,704 
27. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer  3,975 
28. L4-0731  Field crop nutrition with nitrogen in sustainable agriculture   1999 - 2001  PhD Matej Kmetič  1,379 
29. J4-0726  Biochemical markers of resistance to hop powdery mildew   1998 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,079 
30. J4-8998  Model za kvantitativno evalvacijo sekundarnih metabolitov hmelja (Slovene)   1998 - 1999  PhD Milica Kač  3,280 
31. V4-6584  žlahtnenje hmelja (Slovene)   1998  MSc Nataša Ferant  849 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2024  PhD Vladimir Meglič  5,365 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2017  PhD Vladimir Meglič  5,158 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  3,491 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   2004 - 2008  PhD Vladimir Meglič  3,176 
5. P0-0501-0401  Genetics, breeding and testing of technologies in agriculture   2001 - 2003  PhD Vladimir Meglič  3,913 
International projects
Views history
Favourite