Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Prospektivna randomizirana klinična raziskava faze ll: 5-FU/LV in Irinotekan v primerjavi s kombinacijo Kapecitabin in Irinotekan v prvem zdravljenju metastatske bolezni pri bolnikih s karcinomom debelega črevesa in danke (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
3.04.00  Medical sciences  Oncology   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  16303  PhD Simona Borštnar  Oncology  Researcher  2004 - 2007  489 
2.  03289  Jožica Červek  Oncology  Researcher  2004 - 2007  204 
3.  13541  PhD Janja Ocvirk  Oncology  Head  2004 - 2007  817 
4.  15835  MSc Bojana Pajk  Oncology  Researcher  2004 - 2007  86 
5.  20056  PhD Martina Reberšek  Oncology  Researcher  2004 - 2007  258 
6.  24572  PhD Erik Škof  Medical sciences  Researcher  2004 - 2007  178 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0302  Institute of Oncology Ljubljana  Ljubljana  5055733000  15,337 
Views history
Favourite