Loading...
Jožica Červek

Jožica Červek
no.: 03289 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
3.04.00  Medical sciences  Oncology   
Keywords
Urothelial cancer, breast cancer, symptomatic treatment, nursing care, sarcoms
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
836
CImax
192
h10
14
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 25, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 46  3,850  3,735  81.2 
Scopus 48  3,990  3,915  81.56 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Medicine  SI 1963 
Specialization  Specialist internal medicine    SI University of Ljubljana, Medical Faculty 1972 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L3-6059  Prospektivna randomizirana klinična raziskava faze ll: 5-FU/LV in Irinotekan v primerjavi s kombinacijo Kapecitabin in Irinotekan v prvem zdravljenju metastatske bolezni pri bolnikih s karcinomom debelega črevesa in danke (Slovene)   2004 - 2007  PhD Janja Ocvirk  1,846 
2. J3-4291  Napovedni pomen proteinov uPA sistema za odgovor na sistemsko zdravljenje in za lokalno ponovitev bolezni pri bolnicah z rakom dojk (Slovene)   2002 - 2005  PhD Tanja Čufer  4,480 
3. L3-4278  Po odstranitvi varovalne bezgavke: Obsevanje ali kirurgija (Slovene)   2002 - 2005  PhD Marko Snoj  1,829 
4. J3-3501  Creation of tumor vaccines   2002 - 2004  PhD Srdjan Novaković  3,496 
5. J3-3497  Phyllodes tumor of the breast. Histological, cytological, immunohistochemical and nuclear texture features in prediction of its biological behavior   2002 - 2004  PhD Janez Lamovec  1,447 
6. J3-2165  Napovedni pomen proteinov uPA sistema in katepsinov za prezivetje in odgovor na sistemsko zdravljenje bolnic z rakom dojk (Slovene)   2002  PhD Tanja Čufer  4,544 
7. J3-2411  Histološki in imunohistokemični napovedi dejavniki pri karcinomu dojke v stadiju I (Slovene)   2000 - 2002  PhD Matej Bračko  2,371 
8. L3-2161  Varovalna bezgavka (Slovene)   2000 - 2002  PhD Marko Snoj  1,436 
9. J3-7878  Razvoj avtolognih tumorskih vakcin (Slovene)   1999 - 2001  PhD Srdjan Novaković  5,638 
10. J3-7953  Konvencionalne in moderne kvantitativne metode pri oceni progresije sarkomov mehkih tkiv (Slovene)   1996 - 2001  PhD Rastko Golouh  2,434 
11. J3-8746  Prognostic value of uPA, PAI 1 and PAI 2 in solid tumors   1997 - 1999  PhD Tanja Čufer  3,992 
Views history
Favourite