Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Zaščita slovenske manjšine v Italiji - odprti problemi, pravno politični okvir in strategije izboljšanja položaja (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.11.00  Social sciences  Ethnic studies   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (10)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  22467  PhD Gorazd Bajc  Historiography  Researcher  2007 - 2008  383 
2.  08371  PhD Milan Bufon  Geography  Researcher  2007 - 2008  602 
3.  28155  PhD Petra Kavrečič  Historiography  Researcher  2007 - 2008  158 
4.  24376  PhD Borut Klabjan  Historiography  Researcher  2007 - 2008  357 
5.  12648  PhD Egon Pelikan  Historiography  Researcher  2008  267 
6.  19913  PhD Susanna Pertot  Psychology  Researcher  2007  161 
7.  17051  PhD Jože Pirjevec  Historiography  Head  2006 - 2008  800 
8.  18581  PhD Mateja Sedmak  Sociology  Researcher  2007 - 2008  536 
9.  19908  Emidio Sussi  Sociology  Researcher  2007 - 2008  101 
10.  12645  PhD Stanka Vadnjal  Veterinarian medicine  Researcher  2007  176 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  1510  Science and Research Centre Koper  Koper  7187416000  13,881 
2.  0156  Instituto Sloveno di ricerche  Trst, Italija    239 
Views history
Favourite