Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Vključevanje varstva v sistem prostorskega planiranja ter načrtovanje prostorskega razvoja v območjih varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  18835  Alojzij Drašler  Landscape design  Researcher  2004  29 
2.  11128  PhD Davorin Gazvoda  Landscape design  Researcher  2004  303 
3.  13493  PhD Ana Kučan  Landscape design  Researcher  2004  518 
4.  00932  PhD Ivan Marušič  Landscape design  Head  2002 - 2004  637 
5.  19260  PhD Aleš Mlakar  Landscape design  Researcher  2004  135 
6.  15820  PhD Tanja Simonič  Landscape design  Researcher  2004  307 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,599 
Views history
Favourite