Loading...
PhD Ivan Marušič

PhD Ivan Marušič
no.: 00932 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail ivan.marusicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.05.00  Biotechnical sciences  Landscape design   
Keywords
environmental conservation, nature conservation, landscape planning, environmental planning, physical planning, landscape analyses
Points
90
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
44
CImax
29
h10
3
A1
0.24
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 28, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 44  43  7.17 
Scopus 62  61  6.78 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Lidija Breskvar Žaucer  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 7/31/2010  23450 
2 PhD Maja Simoneti  Master's degree  10/1/1990 - 12/29/1994  11334 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI 1963 
Master's degree    Landscape Architecture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1976 
Doctor's degree  Ph. D.   Landscape Architecture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-0969  Pravila za urejanje prostora (Slovene)   2005 - 2006  PhD Tadeja Zupančič  4,577 
2. V5-0960  Metodologija integracije razvojnega in prostorskega načrtovanja ter varstva okolja (Slovene)   2005  PhD Andrej Pogačnik  2,587 
3. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  6,513 
4. V5-0967  Analiza vloge upravljavskega načrta po ZVO, ZON, ZV-1 v sistemu prostorskega načrtovanja (Slovene)   2004 - 2005  PhD Ivan Marušič  837 
5. V5-0968  Možni načini implementacije Evropske konvencije o krajini v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2005  PhD Ivan Marušič  1,098 
6. V5-0966  Pravila za vzdržno urejanje vodnih in reliefnih pojavov ter za ekološko sanacijo kmetijskih zemljišč po izvedenih melioracijskih ukrepih (Slovene)   2004 - 2005  PhD Ivan Marušič  945 
7. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)   2004  PhD Mojca Golobič  3,021 
8. V1-0712  Študija ranljivosti prostora in celovita presoja vplivov na okolje za hitro železnico v Sloveniji in Regionalni razvojni program statis (Slovene)   2004  PhD Branko Kontić  2,271 
9. V4-0716  Vključevanje varstva v sistem prostorskega planiranja ter načrtovanje prostorskega razvoja v območjih varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine (Slovene)   2002 - 2004  PhD Ivan Marušič  1,804 
10. V4-0715  Vključevanje analiz ranljivosti prostora v različne ravni urejanja prostora (Slovene)   2002 - 2004  PhD Ivan Marušič  752 
11. V1-0481  Raziskava značilnosti krajine in krajinske pestrosti (Slovene)   2001 - 2003  PhD Ivan Marušič  2,138 
12. V5-0344  Krajina in prostorski razvoj Slovenije - zasnova (Slovene)   2000 - 2001  PhD Ivan Marušič  3,019 
13. V5-0239  Krajinsko planiranje (Slovene)   2000 - 2001  PhD Ivan Marušič  772 
14. V5-8559  Morfološki temelji slovenskih krajin - izhodišča za prostorsko planiranje (Slovene)   1998  PhD Ivan Marušič  637 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0009  Landscape Planning and Environmental Conservation   2009 - 2012  PhD Mojca Golobič  2,206 
2. P4-0009  Landscape Planning and Environmental Conservation   2004 - 2008  PhD Ivan Marušič  2,103 
3. P0-0518-0481  Landscape planning and management   2002 - 2003  PhD Ivan Marušič  1,887 
Views history
Favourite