Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Izdelava interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanja v elektronski obliki in njihova integracija v informacijski sistem zaščite in reševanja (Slovene)

Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (4)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  22682  MSc Tomaž Černe  Geodesy  Technical associate  2004 - 2005  87 
2.  10075  MSc Dušan Fajfar  Mathematics  Head  2004 - 2005  88 
3.  22681  Miloš Pegan  Computer science and informatics  Technical associate  2004 - 2005  21 
4.  18663  Igor Skok    Technical associate  2004 - 2005 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  1504  IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (Slovene)  Brezovica pri Ljubljani  5336236000  296 
Views history
Favourite