Loading...
Organisations source: ARIS

IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.01.03  Natural sciences and mathematics  Mathematics  Numerical and computer mathematics 
1.06.10  Natural sciences and mathematics  Geology  Information systems 
2.07.03  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics  Programming technologies - software 
2.07.05  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics  Information systems - software 
2.11.03  Engineering sciences and technologies  Mechanical design  Special development know-how 
2.17.00  Engineering sciences and technologies  Geodesy   

Code Science Field
S195  Social sciences  Development cooperation 
P170  Natural sciences and mathematics  Computer science, numerical analysis, systems, control 
P175  Natural sciences and mathematics  Informatics, systems theory 
P515  Natural sciences and mathematics  Geodesy 
T120  Technological sciences  Systems engineering, computer technology 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Other 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
102.52
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
4
CImax
1
h10
1
A1
0.28
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 12, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 0.67 
Scopus 14  0.29 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 1504-001  Group for Research and Development of Inf. Systems - GIS     
Researchers (25)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 11475  Boris Ahlin  Computer science and informatics  Researcher 
2. 27595  Dominik Bele  Computer science and informatics  Researcher 
3. 56734  Rok Cedilnik  Geodesy  Researcher 
4. 22682  MSc Tomaž Černe  Geodesy  Researcher  94 
5. 10075  MSc Dušan Fajfar  Mathematics  Researcher  88 
6. 18658  Matjaž Habič  Computer science and informatics  Researcher  20 
7. 56735  Urban Jensterle  Geodesy  Researcher 
8. 56736  Jan Jež  Geodesy  Researcher 
9. 56737  Anja Judež    Researcher 
10. 56738  Andraž Krivic  Geodesy  Researcher 
11. 34901  Jure Mekiš  Computer science and informatics  Researcher 
12. 56739  Dušan Mencin  Computer science and informatics  Researcher 
13. 25549  Andrej Mesner  Computer science and informatics  Researcher  41 
14. 31089  Miha Muck  Computer science and informatics  Researcher  15 
15. 22681  Miloš Pegan  Computer science and informatics  Researcher  21 
16. 27598  MSc Vinko Podobnik  Computer science and informatics  Researcher 
17. 18668  Marko Pogačnik    Junior expert or technical associate 
18. 15459  MSc Martin Puhar  Computer science and informatics  Researcher  64 
19. 18796  Barbara Pušnik    Junior expert or technical associate 
20. 19231  MSc Ivo Sabadin  Computer science and informatics  Researcher 
21. 31093  Andrej Šifrer  Computer science and informatics  Researcher 
22. 56740  Alen Šraj  Geodesy  Researcher 
23. 55759  Jan Vit Šuntar  Computer science and informatics  Researcher 
24. 25547  Tomaž Zajc  Computer science and informatics  Researcher 
25. 56741  MSc Jernej Zajec  Computer science and informatics  Researcher 
Research projects (19) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V2-2390  Development of methods and tools for geographical analysis and GIS modelling using modern technologies to support spatial planning and spatial development planning and monitoring  12/1/2023 - 11/30/2025  PhD Domen Mongus   3,989 
2. V2-2387  A quality management system for the provision of interoperable geospatial information  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Dušan Petrovič   2,989 
3. J2-4424  An integrated approach for conservation of cultural heritage wall paintings  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Andreja Pondelak   2,493 
4. J1-4412  Use of the non-invasive GPR method and remote sensing for determining groundwater vulnerability due to anthropogenic impacts  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Marjana Zajc   3,594 
5. V2-2385  Automatic acquisition of 3D buildings from dense point cloud for the purposes of real estate cadastre and GeoBIM  10/1/2023 - 5/31/2025  PhD Dalibor Radovan   2,936 
6. L7-2633  Implementing digital-twins of ecosystems of agricultural lands  9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Domen Mongus   2,327 
7. L2-3650  Processing of massive geometric LIDAR data  5/1/2010 - 4/30/2013  PhD Borut Žalik   2,515 
8. V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Miha Juhart   1,957 
9. V5-1087  Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja sredstev za njeno ohranitev (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Albin Rakar   1,472 
10. V5-0505  Načrt vzpostavitve sistema za zaščito javne gospodarske infrastrukture (Slovene)  9/1/2008 - 7/31/2009  PhD Albin Rakar   1,470 
11. M4-0235  Uvajanje modela e-izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Janez Bešter   2,023 
12. M2-0134  Izdelava koncepta razvoja IT in strategija zbiranja, vzdrževanja in vodenja podatkov (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Vojko Matko   1,626 
13. M2-0138  Razvoj in integracija prikaza lokacije klicočega v GIS za podporo ukrepanju ob klicu na 112 (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Borut Žalik   1,052 
14. V2-0857  Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2004  PhD Mihael Ribičič   5,987 
15. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Anton Prosen   6,620 
16. V2-0126  Analiza standardov, priprava strateških usmeritev in izdelava prototipnega porazdeljenega prostorskega informacijskega sistema (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Borut Žalik   1,328 
17. M5-0050  Izdelava interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanja v elektronski obliki in njihova integracija v informacijski sistem zaščite in reševanja (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2005  MSc Dušan Fajfar   198 
18. V2-0852  Analiza možnosti uporabe podatkov o gospodarski javni infrastrukturi pri prostorskem načrtovanju (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Dušan Petrovič   2,177 
19. V2-8585  Prikaz ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v digitalni obliki (Slovene)  10/1/1997 - 5/31/1998  MSc Aleš Šuntar   288 
Description
We apply the project approach in planning, managing and performing the set tasks, carry out our own research and development, adapt to user" s requirements and provide for quality and reliability of results. Our users can obtain an integral offer from the following fields: - development and research, - organization and management, - consultation and education, professional and information engineering, - databases and elaboration of program solutions. Spheres of activity: - information technology - development of integral information systems - Realestate - realestate management - Space - activities, which arise from or have an influence on space - Geoinformation infrastructure (GII) - establishment and expansion of the Geoinformation centers network
Views history
Favourite