Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Pravila za vzdržno urejanje vodnih in reliefnih pojavov ter za ekološko sanacijo kmetijskih zemljišč po izvedenih melioracijskih ukrepih (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  23450  PhD Lidija Breskvar Žaucer  Landscape design  Junior researcher  2005  25 
2.  22767  PhD Marko Dobrilovič  Landscape design  Researcher  2005  110 
3.  18835  Alojzij Drašler  Landscape design  Researcher  2005  29 
4.  00949  PhD Nikolaja Kravanja  Landscape design  Researcher  2005  115 
5.  00932  PhD Ivan Marušič  Landscape design  Head  2004 - 2005  637 
6.  25009  PhD Nadja Penko Seidl  Urbanism  Researcher  2005  103 
7.  25010  Tomaž Podboj    Technical associate  2005 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,539 
Views history
Favourite