Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (9)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  21625  PhD Maja Dolenc  Educational studies  Researcher  2007  675 
2.  24379  PhD Tanja Kajtna  Psychology  Researcher  2007  616 
3.  17892  PhD Robert Masten  Psychology  Researcher  2006 - 2007  305 
4.  19815  PhD Primož Pori  Educational studies  Researcher  2007  583 
5.  15062  PhD Matija Svetina  Psychology  Head  2006 - 2007  346 
6.  18082  PhD Katja Tomažin  Educational studies  Researcher  2006 - 2007  296 
7.  07604  PhD Maks Tušak  Psychology  Researcher  2006 - 2007  404 
8.  13758  PhD Matej Tušak  Educational studies  Researcher  2006 - 2007  1,143 
9.  23830  Nanika Vogrinc  Educational studies  Researcher  2007 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  96,512 
2.  0587  University of Ljubljana, Faculty of Sport  Ljubljana  1627040  18,614 
Views history
Favourite