Loading...
PhD Matej Tušak

PhD Matej Tušak
no.: 13758 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 520 77 84
E-mail matej.tusakat signfsp.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.00  Social sciences  Educational studies   
Keywords
psychology, sport, recreation, top sport, physical education, psychologicl preparation, motivation, personality, precompetetive states, sport psychology
Points
250.63
A''
9.88
A'
84.2
A1/2
104.2
CI10
102
CImax
21
h10
6
A1
0.81
A3
1.33
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 6, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 16  89  87  5.44 
Scopus 18  107  106  5.89 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tjaša Dimec Časar  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 11/5/2014  29345 
2 PhD Simon Ličen  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 3/10/2011  26567 
3 PhD Tanja Kajtna  Doctoral degree  11/1/2003 - 4/30/2006  24379 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1992 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (107%, RD:7%)  University of Ljubljana, Faculty of Sport  Institute of Kinesiology  10/1/1992  Assistant Professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2248  Identifying needs and developing criteria for the implementation of mutual psychological support to rescuers in the field of protection, rescue and assistance - PSYCHTRI   2022 - 2023  PhD Matej Tušak  1,138 
2. L5-2051  BIOPSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI USPEšNE REHABILITACIJE šPORTNIKA PO POšKODBI (Slovene)   2009 - 2012  PhD Matej Tušak  4,230 
3. V5-0233  Preprečevanje športnih poškodb v Republiki Sloveniji (Slovene)   2006 - 2008  PhD Edvin Dervišević  3,413 
4. M5-0189  Človeški viri v vojski (Slovene)   2006 - 2007  PhD Matej Tušak  3,425 
5. M5-0155  Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Slovene)   2006 - 2007  PhD Matija Svetina  3,736 
6. L5-6274  Modelling successfulness of athletes and transformationl procedures in chosen sports with the help of the expert system "sport manager"   2004 - 2007  PhD Milan Čoh  9,281 
7. L5-6407  Psychological characteristics and the leadership styles in slovene sport   2004 - 2007  PhD Matej Tušak  4,115 
8. L5-6448  The analysis of developmental trends of motor abilities and morphological characteristics and their relations with psychomatic status of slovenian children and youth between age 6 and 19 the period of 1970-1983-1993-2003/04   2004 - 2007  PhD Janko Strel  7,834 
9. M5-0008  Razvoj modela preverjanja psihofizične usposobljenosti pripadnikov Slovenske vojske (Slovene)   2004 - 2006  PhD Matej Tušak  4,125 
10. V5-0951  Prednosti in pomanjkljivosti športnega trga v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Milan Bufon  7,413 
11. V5-0955  Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi (Slovene)   2004 - 2006  PhD Matej Tušak  3,192 
12. V5-0837  Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji - valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategija (Slovene)   2004  PhD Tanja Mihalič  11,689 
13. L5-3103  The development and factors of sport identity and top performance in sport   2002 - 2004  PhD Matej Tušak  3,370 
14. V5-0328  Oblikovanje in vrednotenje nacionalnega preizkusa znanja v športni vzgoji (Slovene)   2000 - 2002  PhD Branko Dežman  7,035 
15. V5-0265  Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, perspektivnih in nekdanjih vrhunskih športnikov (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matej Tušak  1,800 
16. L5-1590  Modeliranje potencialne uspešnosti športnikov in transformacijskih postopkov v izbranih športnih panogah s pomočjo ekspertnega sistema (Slovene)   1999 - 2001  PhD Milan Čoh  9,112 
17. L5-0088  Slovenian revision of Binet-Simon iIntelligence scale   1998 - 2001  PhD Ludvik Horvat  2,061 
18. L5-0272  Sport in function of health of selected groups of inhabitants   1998 - 2001  PhD Herman Berčič  3,340 
19. V5-8582  Analiza razvojnih trendov motorike in morfologije ter relacij obeh s psihološkimi in sociološkimi dimenzijami otrok in mladine (Slovene)   1998  PhD Ludvik Horvat  1,753 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0142  Bio-psycho-social context of kinesiology   2018 - 2023  PhD Vojko Strojnik  8,942 
2. P5-0142  Bio-psycho-social context of kinesiology   2014 - 2017  PhD Vojko Strojnik  10,059 
3. P5-0142  Bio-psycho-social context of kinesiology   2009 - 2013  PhD Vojko Strojnik  10,818 
4. P5-0142  Bio-psycho-social context of kinesiology   2005 - 2008  PhD Janko Strel  9,678 
5. P0-0501-0587  Biopsihosocialni temelji kineziologije (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janko Strel  11,033 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERASMUS+-HPP  Hockey Partnership for Progress-building capacities to reach equal minimal standards   1/1/2019 - 12/31/2021  Tomaž Čater   
Views history
Favourite