Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  23783  PhD Katja Depolli Steiner  Psychology  Researcher  2006 - 2007  59 
2.  14322  PhD Janica Kalin  Educational studies  Researcher  2006 - 2008  671 
3.  23316  PhD Katja Košir  Psychology  Researcher  2006 - 2007  528 
4.  06835  PhD Sonja Pečjak  Psychology  Researcher  2006 - 2008  844 
5.  10811  PhD Cirila Peklaj  Social sciences  Head  2006 - 2008  416 
6.  15446  PhD Melita Puklek Levpušček  Psychology  Researcher  2006 - 2008  407 
7.  11436  PhD Milena Valenčič Zuljan  Educational studies  Researcher  2006 - 2008  436 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  97,976 
2.  0588  University of Ljubljana, Faculty of Education  Ljubljana  1627082  30,492 
Views history
Favourite