Loading...
PhD Sonja Pečjak

PhD Sonja Pečjak
no.: 06835 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 241 11 58
E-mail sonja.pecjakat signff.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.09.00  Social sciences  Psychology   
Keywords
psychology of reading, reading literacy, communication model of reading and writing, strategic learning, learning strategies, selfregulation of learning
Points
1,086.75
A''
17.49
A'
349.41
A1/2
362.74
CI10
134
CImax
19
h10
7
A1
3.38
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 9, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 27  98  85  3.15 
Scopus 40  170  146  3.65 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Psichologist  Psychology  SI 1983 
Master's degree  M. Sc.     SI 1989 
Doctor's degree  Ph. D.     SI 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Psyhological studies  9/1/1986  assistent profesor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-3114  The role of social context in bullying: promoting inclusive school by shaping positive peer culture   2021 - 2023  PhD Katja Košir  3,244 
2. J5-9437  Effectiveness of different types of scaffolds in self-regulated e-learning   2018 - 2022  PhD Cirila Peklaj  4,181 
3. V5-1655  Encouraging early and academic literacy within family, preschool and school   2016 - 2018  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,826 
4. J5-4054  The general factor of personality: its psychological meaning, psychosocial correlates and biological basis.   2011 - 2014  PhD Janek Musek  5,095 
5. V5-0229  Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli (Slovene)   2006 - 2008  PhD Cirila Peklaj  2,910 
6. V5-0936  Bralna motivacija kot dejavnik učne uspešnosti učencev v osnovni šoli (Slovene)   2004 - 2006  PhD Sonja Pečjak  1,294 
7. V5-0937  Razmerje med razvijanjem in vrednotenjem sporazumevalne zmožnosti (Slovene)   2005 - 2006  MSc Ljudmila Ivšek  4,508 
8. V5-0830  Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli - razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči (Slovene)   2005  PhD Lidija Magajna  3,064 
9. V5-0661  Pogoji za razvoj bralne pismenosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Meta Grosman  2,070 
10. J5-3448  Basic aspects of emotional-cognitive abilities: critical approach toward discussion of the emotional intelligence construct   2002 - 2004  PhD Sonja Pečjak  1,683 
11. V5-0245  Mednarodna raziskava bralne pismenosti -INEA (Slovene)   2000 - 2003  PhD Janez Justin  1,307 
12. V5-0247  Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (Slovene)   2000 - 2002  PhD Zdenko Medveš  6,448 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
Views history
Favourite