Loading...
PhD Klemen Grošelj

PhD Klemen Grošelj
no.: 22513 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.04  Social sciences  Political science  Defence science 
Keywords
Defence and security system, national security, international security, civil-military relations, defence restructuring and conversion, armed conflict, secutirt integrations, civil defence, security , policy
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Political and Defence Studies  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 2000 
Master's degree  M. Sc.   Defence Studies  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 2004 
Doctor's degree  Ph. D.   Defence Studies  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. M4-0224  Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe (Slovene)   2008 - 2009  PhD Vladimir Prebilič  2,870 
2. M4-0214  Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Marjan Malešič  1,514 
3. M4-0222  Vloga in pomen obveščevalno varnostnih služb v sodobnem asimetričnem vojskovanju - obrambni vidik (Slovene)   2008 - 2009  PhD Uroš Svete  914 
4. M4-0221  Sistem nacionalne varnosti v spremenjenem varnostnem okolju (Slovene)   2008  PhD Marjan Malešič  1,247 
5. M5-0183  Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih (Slovene)   2006 - 2008  PhD Ljubica Jelušič  3,295 
6. M6-0173  Razlagalni vojaški slovar (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nataša Jakop  3,489 
7. M5-0159  Definicija in zaščita kritične infrastrukture RS (Slovene)   2006 - 2007  PhD Iztok Prezelj  2,746 
8. M5-0177  Delitev nalog med NATOM in 'samostojnimi' evropskimi obrambnimi silami (Slovene)   2006 - 2007  PhD Vinko Vegič  2,835 
9. M5-0162  Analiza kriznega upravljanja in vodenja v RS (Slovene)   2006 - 2007  PhD Marjan Malešič  3,777 
10. M5-0187  Civilno vojaški odnosi po vstopu v NATO in EU - praktični vidik civilnega nadzora nad OS z analizo razmerij med zakonodajno in izvršno oblastjo ter evroatlanskimi povezavami (Severnoatlantsko zavezništvo in EU) (Slovene)   2006 - 2007  PhD Vladimir Prebilič  1,829 
11. M5-0165  Varnost in sodelovanje v Srednji in Jugovzhodni Evropi (Slovene)   2006 - 2007  PhD Iztok Prezelj  4,660 
12. M5-0058  Človeški dejavnik v vojaškem sistemu (Slovene)   2004 - 2006  PhD Ljubica Jelušič  9,265 
13. M5-0044  Koncept psihološke obrambe in krizno komuniciranje (Slovene)   2004 - 2006  PhD Marjan Malešič  2,952 
14. V5-0803  Slovenska vojska v mirovnih operacijah - družboslovna analiza dejavnikov vpliva na mirovno delovanje Slovenske vojske (Slovene)   2003 - 2005  PhD Ljubica Jelušič  2,807 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0206  Defence studies   2009 - 2012  PhD Marjan Malešič  5,040 
2. P5-0206  Defence studies   2004 - 2008  PhD Marjan Malešič  4,644 
3. P0-0512-0582  Defense Studies«   2002 - 2003  PhD Marjan Malešič  4,918 
Views history
Favourite