Loading...
PhD Marjan Lep

PhD Marjan Lep
no.: 05521 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (02) 229 43 68
E-mail marjan.lepat signum.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.01.06  Engineering sciences and technologies  Civil engineering  Computer integrated construction of objects 
2.19.03  Engineering sciences and technologies  Traffic systems  Traffic systems 
Keywords
traffic, traffic informatics, traffic policy, traffic information systems, spatial databases
Points
340.74
A''
101.52
A'
255.06
A1/2
255.06
CI10
81
CImax
23
h10
5
A1
1.32
A3
2.98
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  57  57  4.75 
Scopus 23  89  88  3.83 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Maribor, Technical Faculty 1984 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Maribor, Technical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Civil Engineering, Traffic  AT 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture  Raziskovalna skupina za promet (Slovene)  4/18/1985  Assistant Professor  Researcher  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1727  Integration of Sustainable urban mobility plans and Municipal spatial plans with comprehensive approach to accessibility in spatial planning   2018 - 2019  PhD Barbara Goličnik Marušić 
2. J2-5496  Synthetic Population Generation as the Basis for Activity-based/Agent-based Micro-simulation Transport Models   2013 - 2016  PhD Marjan Lep 
3. V4-1065  Presoja učinkovitosti umetnega vpliva na vreme z letali (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marjan Lep 
4. V2-0551  Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov (Slovene)   2008 - 2011  PhD Marjan Lep 
5. V2-0373  Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Matej Gabrovec 
6. V5-0300  Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni (Slovene)   2008  PhD Aljaž Plevnik 
7. V5-0841  Pomen in vloga razvoja mest in drugih naselij za prostorski razvoj Slovenije (Slovene)   2003 - 2005  PhD Metka Sitar 
8. V2-0802  Analiza eksternih stroškov prometa (Slovene)   2003 - 2004  PhD Marjan Lep 
9. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)   2004  PhD Drago Sever 
10. L2-0470  Metodologija raziskovanja prometnih nezgod (Slovene)   1998 - 2001  PhD Martin Lipičnik 
11. V2-0168  Razvoj žičniškega sistema Republike Slovenije (Slovene)   1999  PhD Martin Lipičnik 
12. J2-7499  Analiza interakcije tla - objekt (Slovene)   1996 - 1998  PhD Ludvik Trauner 
13. L2-7598  Razvoj novih metod terenskih in laboratorijskih preiskav v geotehniki (Slovene)   1996 - 1998  PhD Bojan Žlender 
14. L2-7675  Vpliv hidrodinamičnih obremenitev na stabilnost geotehničnih objektov (Slovene)   1996 - 1998  PhD Stanislav Škrabl 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite