Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.07.01  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Algoritmi 

Koda Veda Področje
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 

Koda Veda Področje
1.01  Naravoslovne vede  Matematika 
Ključne besede
uporabna statistika, računska statistika, Monte Carlo z markovskimi verigami, paralelizacija, grafične procesne enote, hierarhični modeli, gručenje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28779  dr. Zoran Bosnić  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2019  212 
2.  27510  dr. Mateja Breg Valjavec  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2019  191 
3.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2019  411 
4.  33795  Rok Češnovar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2019  23 
5.  37645  dr. Jure Demšar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018  82 
6.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2016 - 2019  588 
7.  29485  dr. Jana Faganeli Pucer  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2019  33 
8.  28473  Štefan Furlan  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016  35 
9.  13179  dr. Mauro Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2016 - 2019  363 
10.  07553  dr. Drago Kladnik  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2019  1.160 
11.  21464  dr. Blaž Komac  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2019  627 
12.  04242  dr. Igor Kononenko  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2019  475 
13.  14565  dr. Matjaž Kukar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2018  217 
14.  22723  dr. Polona Oblak  Matematika  Raziskovalec  2016 - 2018  133 
15.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2019  1.034 
16.  37430  dr. Vida Ana Politakis  Psihologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  26 
17.  17893  dr. Grega Repovš  Psihologija  Raziskovalec  2016 - 2019  483 
18.  15295  dr. Marko Robnik Šikonja  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2018  408 
19.  36162  dr. Anka Slana Ozimič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  123 
20.  33385  dr. Davor Sluga  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2019  30 
21.  29486  dr. Erik Štrumbelj  Računalništvo in informatika  Vodja  2016 - 2019  115 
22.  36887  Gaber Terseglav  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 
23.  33290  dr. Gašper Zadnik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2019  10 
24.  22245  dr. Matija Zorn  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2019  1.220 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.370 
2.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  18.749 
3.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.873 
4.  1539  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  Ljubljana  1627023  15.170 
5.  3346  OPTILAB d.o.o., informacijske tehnologije in poslovne storitve- v stečaju  Ajdovščina  2367335  45 
Povzetek
Težko bi pretiravali v poudarjanju tega, kako pomembna je danes statistična analiza podatkov: vse empirične znanosti, zdravstvo, finance, odkrivanje goljufij, telekomunikacije, družabna omrežja, in trženje so samo nekatera izmed področij, ki se močno zanašajo na podatke in njihovo analizo. Čeprav je v zadnjem času uporabna statistika močno napredovala in postala bolj dostopna, še posebej sodobna Bayesova statistika, se je napredek upočasnil, saj s sodobnimi računskimi metodami ne moremo več obvladati statističnih modelov in količin podatkov, ki jih želimo analizirati danes. Problem neučinkovitih računskih metod je bil pred kratkim izpostavljen kot eden izmed 5 najpomembnejših odprtih problemov v statistiki. Naš primarni cilj je prispevati k reševanju tega problema z raziskavo pristopa za bolj učinkovito splošnonamensko računanje in implementacijo ugotovitev v računsko orodje, ki nam bo omogočilo analizo vse večje količine podatkov po zmerni ceni. Cilj bomo dosegli s samodejno paralelizacijo najbolj potratnih delov splošnonamenskih računskih algoritmov iz družine Monte Carlo z markovskimi verigami (natančneje, algoritma Metropolis-Hastings in algoritma hamiltonski Monte Carlo) in z uporabo grafičnih kartic. Grafične kartice so glede na ceno na enoro računske moči najbolj učinkovita strojna oprema, kar bo v bližnji prihodnosti postalo še bolj izrazito. Kot rezultat projekta pričakujemo 100-krat hitrejše izvajanje algoritmov za nizko ceno (manj kot €1.000,00). K projektu smo privabili vrhunske raziskovalce in strokovnjake iz Univerze v Ljubljani, Slovenske akademije znanosti in umetnosti in industrije. Vse množice podatkov in aplikativni problemi, ki jih bomo uporabili za vpogled, razvoj, ocenjevanje in validacijo razvite metodologije, bodo izhajale iz nekega pomembnega praktičnega problema, s katerim se spopadajo slovenski raziskovalci. V preteklosti so že bili uspešni poskusi učinkovitega računanja za statistične namene, a le za posebne primere statističnih modelov. Naš cilj - splošnonamenska statistična analiza, ki je samodejno paralelizirana za visoko učinkovitost računanja - je novost in bi pomenila pomemben korak naprej. Projekt je izjemno aktualen tako z vidika znanosti, saj gre za pomemben znanstveni dosežek na področju računskih metod, kakor tudi zaradi številnih praktičn učinkov nizkocenovne in dostopne, a visoko učinkovite statistične analize. Utrinki iz sorodnih del namigujejo, da lahko dosežemo pohitritve, ki smo si jih zadali. Čeprav gre za raziskovalni projekt in bo potrebno razrešiti več tehničnih in implementacijskih problemov, trdno verjamemo v uspešno izvedbo projekta, saj smo dobro definirali zahteve in mere uspešnosti, izdelali načrt, kako jih bomo dosegli, in zbrali ustrezne strokovnjake z različnimi ozadji, ki pokrivajo vsa zahtevana teoretična in praktična znanja. Prav tako smo privabili sofinanciranje iz gospodarstva ter tako okrepili proračun, aktivno pa bomo spodbujali tudi sodelovanje naših študentov. Glavni prispevki projekta bodo teoretična raziskava, ki bo pripeljala do učinkovitih računskih metod, praktična implementacija raziskovalnih rezultatov v programsko orodje za splošnonamensko statistično analizo in, kot stranski učinek, raziskovalni rezultati v empiričnih znanostih in industriji, ki jih bo omogočila razvita metodologija. Učinkovito računanje bo zmanjšalo čas in ceno statistične analize, kar predstavlja neposredno korist gospodarstvu in, glede na vseprisotnost podatkov, tudi družbi. Nenazadnje pa bo sodelovanje med raziskovalci, aplikativnimi raziskovalci, gospodarstvom in študenti dvignilo nivo uporabnega statističnega znanja, področja, ki je v Sloveniji izjemno slabo razvito.
Pomen za razvoj znanosti
Uspešna izvedba tega raziskovalnega projekta je v znanstvenem smislu neposredno pomembna za področji računsko intenzivnih metod in računskih metod v statistiki. Slednje pa so bile izpostavljene tudi kot 2. najbolj pomemben odprt problem v uporabni statstiki. Naše raziskave so torej tudi pomemben korak naprej v svetovnem merilu na področju uporabne statistike. Ključen prispevek bodo raziskave, kako samodejno paralelizirati metode MCMC za splošen razred statiističnih modelov in praktična implementacija teh ugotovitev v obliki orodja za učinkovito splošnonamensko statistično sklepanje. Čeprav je glavni poudarek na uporabi v statistiki, bodo naše ugotovitve širše uporabne na vseh področjih, kjer je potreba poračunanju visokorazsežnih integralov. Računsko orodje, ki ga bomo razvili v tem projektu bo imelo sekundaren vpliv na razvoj v drugih znanostih. Statistično sklepanje je neizmerno široko uporabno in metodološka osnova za vse empirične raziskave. Statistične analize pri aplikativnih problemih, ki smo jih prepoznali skupaj s partnerji, bo moč izvesti veliko hitreje. In, kar je še pbolj pomembno, razvite metode bodo slovenskim znanstvenikom, ki povečini nimajo superračunalnikov ali sredstev za računanje, omogočile raziskovanje novih raziskovalnih vprašanj, ki jih do sedaj niso bili zmožni, zaradi preveč zapletenih modelov ali prevelike količine podatkov. Vse predvidene uporabe razvite metodologije se nanašajo na odprta vprašanja v znanosti, zato ima vsaka izmed njih potencial, da pripelje do znanstvenega napredka. Predvidevamo vsaj en znanstveni dosežek na vsakem izmed področij geografije, nevroznanosti in športa.
Pomen za razvoj Slovenije
Uspešna izvedba projekta bo močno vplivala na uporabno statistiko in bo imela dolgoročne posledice za slovensko znanost in gospodarstvo. Naši rezultati bodo izboljšali fleksibilnost statističnega sklepanja in občutno zmanjšali stroške. Statistična analiza je, podobno kot v znanostih, široko uporabna v gospodarstvu - odkrivanje goljufij, trženje in finance so samo nekatere izmed panog, kjer statistika igra pomembno vlogo. Konkretno, vsaj ena izmed uporab metode bo v sodelovanju z našim partnerjem iz gospodarstva, Optilab, kjer načrtujemo, da bodo naše metode izboljšale eno izmed njihovih storitev ali enega izmed izdelkov na področju trženja ali odkrivanja goljufij. To bo neposredno izboljšalo kvaliteto storitev, prispevalo k znanju v podjetju in potencialno vodilo k možnosti novih zaposlitev in novih projektov. Rezultati projekta se lahko enostavno uporabijo tudi v zdravstvu, medicini (prognostiki, diagnostiki), napovedovanju naravnih nesreč, ipd... in drugih podobnih področjih, kjer lahko statistična analiza močno pozitivno vpliva na družbo. Na primer, naša raziskovalna skupina je v preteklosti sodelovala z Onkološkim inštitutom v Ljubljani, pri razvoju avtomatskega napovedovanja ponovitve raka dojke, ki je pripeljalo do pozitivnih rezultatov na majhni množici podatkov približno 1000 pacientov. Danes v Sloveniji vsako leto preko 10.000 ljudi na novo zboli za rakom, vsak izmed njih pa ima zdravstveno zgodovino, genski profil, rezultate meritev, ipd..., kar pripelje do ogromnih količin podatkov. Statistična analiza teh podatkov zahteva učinkovite računske metode, ampak bi potencialno lahko pripeljala do občutnih izboljšav v napovedovanju raka oz. ponovitve, kar bi izboljšalo kvaliteto zdravljenja in koristilo pacientom, kakor tudi zmanjšalo ceno zdravstvene oskrbe. Projekt je sodelovanje med računalničarji, statistiki, raziskovalci iz drugih znanosti in partnerjem iz gospodarstva, kar bo omogočilo pretok različnih idej. Več uporab metod, ki so predvidene v projektu, ima ekonomsko vrednost: neposredno trženje, napoved naravnih nesreč (plazov, ipd...) in avtomatska identifikacija uspešnih igralcev v športu. Te in potencialno še nekatere druge aplikacije lahko zelo verjetno pripeljejo do novih projektov ali odcepljenega podjetja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno