Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

VARNA UPORABA INDUSTRIJSKE KONOPLJE V ŽIVILIH OZIROMA PREHRANSKIH DOPOLNILIH

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B680  Biomedicinske vede  Javno zdravstvo, epidemiologija 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
Industrijska konoplja, THC, CBD, ocena tveganja, prehrana, javno zdravje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  31662  Lovro Arnuš  Varstvo okolja  Raziskovalec  2016 - 2017  33 
2.  27975  dr. Urška Blaznik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2017  202 
3.  35518  Mojca Fuart Gatnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016  134 
4.  34634  mag. Jerica Ivanoš  Kemija  Raziskovalec  2016 - 2017  22 
5.  18909  Bogdana Jeretin  Kemija  Raziskovalec  2016 - 2017  82 
6.  24333  dr. Boštjan Križanec  Kemija  Raziskovalec  2016 - 2017  82 
7.  22463  dr. Anita Kušar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2016 - 2017  108 
8.  24300  dr. Igor Pravst  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2017  317 
9.  38037  Ajda Švab  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2017 
10.  30503  dr. Veronika Učakar  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2016 - 2017  339 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3018  INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana  Ljubljana  3609081000  492 
2.  3333  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  Ljubljana  6462642  18.424 
3.  3334  NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO  Maribor  6489087  4.599 
Povzetek
Raziskave na področju javnega zdravja in prehrane pomenijo dolgotrajno naložbo v zdravje prebivalstva in podpirajo povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni cele populacije. Predlog raziskovalnega projekta celostno obravnava zagotavljanje varne uporabe industrijske konoplje v živilih, še posebej prehranskih dopolnilih. Nosilci živilske dejavnosti šele s spremembo Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, smejo uporabljati vrste Cannabis sativa, pri katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) ne presega 0,2% v suhi snovi rastline, za proizvodnjo običajnih živil in prehranskih dopolnil. Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana iz različnih delov konoplje, lahko vsebujejo sledove THC in najmanj šestdeset drugih kanabinoidov, kar nekaj od njih je tudi biološko aktivnih npr. kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN). Njihova vsebnost se v končnem izdelku lahko bistveno poveča s postopki slabe kmetijske in proizvodne prakse (onesnaženja ob žetvi in skladiščenju) ter s postopki koncentriranja ali ekstrakcije. S predlaganim raziskovalnim projektom bomo dosegli zastavljene raziskovalne cilje: - opisati pogostost pojavljanja industrijske konoplje v običajnih živilih, prehranskih dopolnilih in drugih izdelkih, ki so namenjeni uživanju, na slovenskem trgu; - z ustrezno analizno tehniko in metodo določiti vsebnosti biološko aktivnih kanabinoidov THC, CBD in CBN ter relevantnih drugih kanabinoidov v reprezentativnem vzorcu živilskih izdelkov; - postaviti model za izračun izpostavljenost prebivalcev Slovenije biološko aktivnim kanabinoidom preko hrane; -oceniti tveganje za zdravje različnih populacijskih skupin prebivalcev Slovenije zaradi izpostavljenosti industrijski konoplji v živilih na slovenskem trgu; - na osnovi sistematičnega pregleda uporabljenih ukrepov in dokazov našega projekta pripraviti sintezo najbolj učinkovitih pristopov za varno uporabo industrijske konoplje v živilih.   Delo bomo organizirali v štirih delovnih sklopih: DS 1: Razpoložljivost živilskih in drugih izdelkov, ki vsebujejo industrijsko konopljo; DS 2: Vsebnosti kanabinoidov v živilskih in drugih izdelkih z industrijsko konopljo; DS 3: Presoja varnosti v povezavi z živilskimi in drugimi izdelki, ki vsebujejo industrijsko konopljo; DS 4: Strokovna izhodišča za predloge sprememb relevantne zakonodaje.   Pri delu bomo uporabljali unikatni nacionalni podatkovni zbirki in programski orodji – »CLAS« in »P3 Professional«, s katerima bomo spremljali in določali pogostost, pojavnost in ponudbo običajnih živil, prehranskih dopolnil ter drugih izdelkov z industrijsko konopljo. Na podlagi pregleda razpoložljivih živilskih izdelkov bomo pripravili načrt vzorčenja najmanj 60 izdelkov z industrijsko konopljo, ki so namenjeni zaužitju. Za analizo vsebnosti kanabinoidov: tetrahidrokanabinola (THC), kanabidiola (CBD) in kanabinola (CBN) ter nekaterih drugih kanabinoidov, relevantnih za posamezno skupino izdelkov bomo uporabili že vpeljane analizne metode tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS). Z osnovnimi statističnimi analizami bomo prikazali porazdelitev vsebnosti biološko aktivnih kanabinoidov industrijske konoplje v živilih in drugih izdelkih na slovenskem trgu, kar doslej še ni bilo izvedeno.   S postopki ocene tveganja bomo ovrednotili varnost uporabe industrijske konoplje v živilih s stališča zdravja vseh populacijskih skupin. Sledili bomo napotkom, ki jih je za presojo varnosti rastlin pripravila Evropska agencija za varnost hrane. Na podlagi ugotovljenih vsebnosti THC, CBD, CBN in ostalih kanabinoidov industrijske konoplje bomo pripravili oceno izpostavljenosti preko hrane. Uporabili bomo točkovni pristop in izpostavljenost izračunali kot produkt povprečne ali najvišje ugotovljene vsebnosti posameznih kanabinoidov v preiskanih kategorijah živil s povprečnimi zaužitimi količinami teh kategorij živil. Pri prehranskih dopolnilih in ostalih izdelkih bomo upoštevali priporočene dnevne odmerke. Izpostavljenost
Pomen za razvoj znanosti
Projekt bo pomembno vplival na razvoj znanosti oziroma stroke na področju prehrane in javnega zdravja. S predlaganim raziskovalnim projektom bomo dosegli zastavljene raziskovalne cilje: - opisati pogostost pojavljanja industrijske konoplje v običajnih živilih, prehranskih dopolnilih in drugih izdelkih, ki so namenjeni uživanju, na slovenskem trgu; - z ustrezno analizno tehniko in metodo določiti vsebnosti biološko aktivnih kanabinoidov tetrahidrokanabinola (THC), kanabidiola (CBD) in kanabinola (CBN) ter relevantnih drugih kanabinoidov v reprezentativnem vzorcu živilskih izdelkov; - postaviti model za izračun izpostavljenost prebivalcev Slovenije biološko aktivnim kanabinoidom preko hrane; -oceniti tveganje za zdravje različnih populacijskih skupin prebivalcev Slovenije zaradi izpostavljenosti industrijski konoplji v živilih na slovenskem trgu; - na osnovi sistematičnega pregleda uporabljenih ukrepov in dokazov našega projekta pripraviti sintezo najbolj učinkovitih pristopov za varno uporabo industrijske konoplje v živilih. Rezultati projekta bodo predstavljeni v recenziranih znanstvenih oziroma strokovnih publikacijah.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani projekt bo imel vpliv na gospodarstvo, predvsem na kmetijstvo in živilsko industrijo. Deležniki v teh dveh sektorjih si želijo jasnih navodil, pravil in omejitev glede gojenja in uporabe industrijske konoplje v prehrani. Industrijska konoplja je prepoznana kot del razvojne strategije na področju oblikovanja inovativnih in funkcionalnih živilskih izdelkov. S predlaganim projektom bomo zagotovili manjkajoče podatke o vsebnosti kanabinoidov v končnih živilskih izdelkih, s predlaganimi ukrepi pa bomo v tesni povezavi z nosilci živilske dejavnosti, katerih ključni cilj je zagotavljanje največje varnosti potrošnika. Rezultati projekta bodo v pomoč gospodarstvu pri specializaciji in razvoju novih živilskih izdelkov. Predlog našega projekta bo močno prispeval k povezovanju ukrepov različnih sektorjev za zaščito potrošnika in preprečevanje bolezni, kar je eno od težišč Ciljnega raziskovalnega programa v letu 2016. Prijavitelj in partnerji iammo izkušnje stalnega povezovanja z gospodarskimi deležniki npr. pri izvajanju Akcijskega načrta za zmanjševanje vnosa soli pri prebivalcih Slovenije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno