Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.02  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Tla in mikroklima 

Koda Veda Področje
B003  Biomedicinske vede  Ekologija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
talna organska snov, TOS, bilanca C, poročanje TPG, Kyoto
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  34637  Janez Bergant  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2016 - 2019  194 
2.  27605  dr. Milan Kobal  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2016 - 2019  351 
3.  29500  dr. Robert Leskovšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2016 - 2019  260 
4.  29237  dr. Boštjan Mali  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2016 - 2019  205 
5.  20842  dr. Aleksander Marinšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2016 - 2019  396 
6.  17007  dr. Mateja Muršec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2016 - 2019  69 
7.  10264  dr. Primož Simončič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2016 - 2019  710 
8.  30497  Marjan Šinkovec    Tehnični sodelavec  2016 - 2019  157 
9.  16283  dr. Borut Vrščaj  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2016 - 2019  940 
10.  11431  mag. Vida Žnidaršič-Pongrac  Kemija  Tehnični sodelavec  2016 - 2019  212 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.185 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.240 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  67.219 
4.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.966 
Povzetek
Tla so pomemben ponor oz. vir toplogrednih plinov, v največji meri ogljika v obliki CO2, CH4 pa tudi drugih. Talna organska snov (TOS) je najpomembnejši kazalec kakovosti in lastnosti tal ter potencialov za izvajanje obsežnega nabora ekosistemskih storitev.   Projekt zajema zasnovo, testiranje in delno vzpostavitev sistema spremljanja vsebnosti TOS kot dela nacionalnega poročanja za sektor “Raba tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo (LULUCF)”, pomembnega dela nacionalne bilance ogljika.   Cilji projekta so predvsem: izdelati strokovne podlage in operativno metodo za poročanje o emisijah/ponorjih CO2 v kmetijsko-gozdarskih področjih Slovenije; določiti izhodiščno stanje vsebnosti TOS v kmetijskih in gozdnih tleh; izdelati prostorsko zasnovo spremljanja TOS v obliki fleksibilne mreže za celotno Slovenijo in določiti lokacije referenčne  vzorčnih mest; izdelati primerjalno analizo z obstoječimi načini vzorčenja, spremljanja in poročanja; določiti racionalno metodologijo pridobivanja in obdelave podatkov TOS; vzpostaviti sistem in zagotoviti kontrolo kakovosti na vseh ravneh monitoringa; vzorčenje – analiza – podatkovna baza – uporaba podatkov za izračune za poročanje; oblikovati podatkovne baze (MKGP) za poročanjje o vsebnosti TOS ter oceno prispevka k nacionalni bilanci ogljika. Projekt predstavlja pomemben prispevek predvsem k: ohranjanju in povečevanju vsebnosti TOS v kmetijskih in gozdnih tleh Slovenije; oceni prispevkov kmetijstva in gozdarstva k emisijam CO2 in drugih TGP (CO2 ekv.) Slovenije vzpostaviti sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti na vseh ravneh monitoringa TOS in poročanja za potrebe nacionalne bilance CO2 oz. TGP zagotavljanju kakovosti in primerljivosti izvedbe monitoringa TOS ter trajnostne rabe kmetijskih in gozdnih tal; zasnovi trajnostno usmerjenih ukrepov gospodarjenja s tlemi v kmetijstvu in gozdarstvu. Vsebine projekta predstavljajo znanstvene temelje za zasnove učinkovitega in robustnega monitoringa TOS v kmetijstvu in gozdarstvu ter za potrebe poročanja o nacionalnega o bilanci C in TGP.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati projekta bodo podlaga za razvoj oz. vzpostavitev monitoringa organskega ogljika v gozdnih in kmetijskih tleh na nacionalni ravni. Predlagana fleksibilna sistematična mreža za vzorčenje bo lahko osnova za vzorčenje drugih skladišč ogljika (npr. nadzemne biomase). Na osnovi izsledkov projekta bo možno oceniti okvirne prispevke kmetijstva k skupnim izpustom CO2 v sektorju LULUCF. Primerjalna analiza z obstoječimi sistemi vzorčenja tal bo dala sliko vrzeli in pomanjkljivosti metodologij, ki se trenutno uporabljajo v Sloveniji. Ocena prispevkov iz kmetijstva bo pomembna tudi zaradi vključevanja tega sektorja v podnebne cilje na ravni EU in v luči nedavno dogovorjenega podnebnega sporazuma v Parizu. Rezultati ne bodo koristili le ocenam zalog organskega ogljika v različnih rabah tal, ki so pomembne za razvoj emisijskih faktorjev, ampak tudi za razvoj kazalnikov za določitev najustreznejših in stroškovno učinkovitih podnebnih ukrepov v kmetijstvu (npr. Program razvoja podeželja). Rezultati naloge bodo omogočilo izboljšanje trenutne metodologije spremljanja ponorov oz. emisij za področje „Rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo, t.i. LULUCF“ v povezavi z EU zakonodajo (Uredba  (EU) št. 525/2013 o mehanizmu za spremljanje emisij TGP in poročanje o njih, itd.) ter klimatsko konvencijo UNFCCC (podpisnik Slovenije ter EU) ter zaključki Pariške klimatske konference (november 2015). Poročanje o emisijah TGP se je razširilo na področje področje kmetijstva, poleg že dogovorjenega in obveznega za  gozdarstvo, ki na ta način ni bilo vključeno v dosedanja nacionalna poročila sektorja. V Sloveniji na področju kmetijstva nismo za izvajali dovolj intenzivnih osnovnih meritev emisij TGP, zlasti ne v skladu z navodili IPCC (2006, 2013), moramo zamujeni čas nadomestriti v naslednjih štirih letih (do 2020). Z vsebinami naloge bomo izboljšali obseg in kakovost nacionalnih podatkov, ki se na področju kmetijstva vežejo predvsem na določanje  zalog organske snovi v tleh glede ne rabo tal, intenziteto pridelavo ter spremljanje sprememb zalog ogljika v času za izbrane načine gospodarjenja. Namen je oblikovati ustrezen pristop spremljanja zalog ogljika in spremembe zalog ogljika v tleh ter oblikovati podatkovne takšne vrste, ki omogoča z nadgradnjami zbiranje tudi drugih, za nacionalni pomen pomembnih podatkov za tla. Naloga omogoča izgradnjo metodologije za pridobitev ocene emisij TGP za kmetijstvo za sektor LULUCF; bližnjic to te ocene ni, osnovne meritve in metodologija za izračun emisij TGP za kmetijstvo morajo biti izvedene, da lahko ugotovimo vlogo  kmetijstva v nacionalni bilanci ogljika.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt je neposredno pomemben za kmetijstvo in gozdarstvo. Spremljanje organske snovi v kmetijskih in gozdnih tleh bo narekovalo tudi razvoj trajnostnih načinov gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Projekt bo pospešil razvoj agrotehničnih in gozdarskih ukrepov za trajnostno pridelavo hrane in sonaravno gojenje gozdov. Rezultati projekta so posebej pomembni za državno upravo, saj boodo omogočili kakovostno poročanje o nacionalni bilanci C in uspešnosti omejevanja izpustov nekaterih TPG.  Tla so izjemno pomembne naravni vir v kopenskih ekosistemih. Projekt bo pomembno prispeval k varovanju, ohranjanju rodovitnosti in trajnostni rabi tal kot  naravnega vira.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno