Nalaganje ...
dr. Primož Simončič

dr. Primož Simončič
št.: 10264 vir: ARIS

raziskovalec - aktiven v raziskovalni organizaciji
Telefon (01) 423 13 43
E-pošta primoz.simoncicat signgozdis.si
Znanje tujih jezikov
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 
Ključne besede
Pedologija, prehrana gozdnega drevja, vnos-iznos/krofenje snovi v gozdnih ekosistemih, polucija/bioindikacija
Upoš. tč.
160,99
A''
0
A'
120,49
A1/2
120,49
CI10
723
CImax
90
h10
16
A1
0,59
A3
0,62
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 26. maj 2024; A3 za obdobje 2018-2022 (posodobitev za poziv v 2023: DA)
Podatki za razpise ARIS ( 21.05.2024 – Ciljni raziskovalni programi, arhiv )
Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
vir: COBISS
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 49  913  765  15,61 
Scopus 51  1.026  875  17,16 
Mentorstvo mladim raziskovalcem
vir: ARIS
št. Ime in priimek Vrsta usposabljanja Obdobje Evidenčna št.
1 dr. Milan Kobal  Enovit dr. študij  1.11.2005 - 21.4.2011  27605 
2 dr. Urša Vilhar  Doktorat  1.1.2002 - 31.12.2005  22592 
3 mag. Mitja Piškur  Magisterij  1.12.2000 - 31.5.2003  19950 
4 dr. Nike Krajnc  Doktorat  1.1.1998 - 31.1.2004  17034 
5 dr. Lado Kutnar  Doktorat  15.10.1994 - 31.5.2000  15108 
6 dr. Polona Kalan Carson  Doktorat  1.12.1992 - 31.12.1999  13446 
Izobrazba
vir: ARIS
Stopnja izobrazbe Strokovni naziv Študijska smer Fakulteta Leto
Visoka šola  Dipl. inž. lesarstva  Lesatstvo  SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1984 
Magisterij  Magister kmetijskih znanosti  Kmetijske znanosti  SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1992 
Doktorat znanosti  Doktor znanosti    SI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 1996 
Doktorske disertacije in druga zaključna dela Prikaži
Pridobivanje rezultatov je v teku
vir: COBISS
Zaposlitve
vir: ARIS
Tip zaposlitve Razisk. org. Razisk. skup. Datum zaposlitve Delovno mesto Vloga Naziv
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%)  Gozdarski inštitut Slovenije  Raziskovalna/programska skupina za gozdno biologijo, ekologijo in tehnologijo  11.3.1988  Znanstveni svetnik  Raziskovalec  Znanstveni svetnik 
Raziskovalni projekti ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. V4-2212  Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih   2022 - 2024  dr. Urša Vilhar  1.630 
2. J4-3098  Izcedne talne vode kot neizkoriščen vir informacij o biotski raznovrstnosti tal   2021 - 2024  dr. Tine Grebenc  8.231 
3. J4-2540  Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva   2020 - 2023  dr. Mitja Ferlan  5.085 
4. J2-1743  Procesi infiltracije v gozdnatih kraških vodonosnikih ob spremenljivih okoljskih pogojih   2019 - 2023  dr. Nataša Viršek Ravbar  5.166 
5. V4-1628  Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika   2016 - 2019  dr. Borut Vrščaj  2.913 
6. J2-6764  Algoritmi modeliranja dinamike ekosistemov z metodami matematične morfologije in teorije mrež   2014 - 2017  dr. Borut Žalik  2.819 
7. L4-5517  Preprečevanje vlaženja lesa, kot merilo učinkovitosti zaščite lesa pred glivami razkrojevalkami   2013 - 2016  dr. Miha Humar  7.954 
8. V4-1428  Izhodišča za izboljšanje metodologije poročanja o emisijah toplogrednih plinov v povezavi z rabo tal, spremembo rabe tal in gozdarstvom.   2014 - 2016  dr. Primož Simončič  3.235 
9. L4-4318  Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi   2011 - 2014  dr. Hojka Kraigher  10.293 
10. L4-4091  Ekološka sanacija naravnih ujm v gozdovih   2011 - 2014  dr. Jurij Diaci  6.735 
11. J4-4224  TRAJNOSTNA RABA TAL V POVEZAVI S KAKOVOSTJO PRIDELKOV   2011 - 2014  dr. Franc Batič  11.191 
12. V4-1141  Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu   2011 - 2014  dr. Lado Kutnar  4.161 
13. V4-1142  Izpopolnjevanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji: ocena naravnosti, možnosti širjenja, upravljanje, raziskave in prenosi znanj   2011 - 2013  dr. Thomas Andrew Nagel  2.374 
14. V4-1126  Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov   2011 - 2013  dr. Primož Simončič  4.897 
15. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema   2011 - 2012  dr. Marko Kovač  3.694 
16. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih   2011 - 2012  dr. Dušan Jurc  7.892 
17. V4-0536  Emisije ogljikovega dioksida ob spremembah rabe kmetijskih zemljišč na Primorskem krasu   2009 - 2011  dr. Franc Batič  2.738 
18. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov   2008 - 2011  dr. Lado Kutnar  2.843 
19. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod   2008 - 2011  dr. Tine Grebenc  5.993 
20. L4-0637  Vpliv smučišč na biotsko in hidrološko funkcijo tal ter razvoj modelov trajne večnamenske rabe prostora ob zgornji gozdni meji na Krvav   2008 - 2011  dr. Hojka Kraigher  6.268 
21. J4-1009  Zaraščanje kraških travišč in spremebe njihove ponorne aktivnosti za ogljik   2008 - 2011  dr. Dominik Vodnik  5.159 
22. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema   2008 - 2010  dr. Borut Vrščaj  6.134 
23. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov   2008 - 2010  dr. Primož Simončič  3.640 
24. L4-9653  Vpliv okoljskih sprememb na rastni odziv doba (Quercus robur) in macesna (Larix decidua)   2007 - 2010  dr. Tomislav Levanič  4.854 
25. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru   2007 - 2008  dr. Urša Vilhar  2.214 
26. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah   2007 - 2008  dr. Tine Grebenc  4.861 
27. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali   2007 - 2008  dr. Boštjan Pokorny  2.783 
28. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe   2007 - 2008  dr. Lado Kutnar  2.427 
29. L1-7135  Drevesne branike kot retrospektivni bioindikator časovnih sprememb v onesnaženosti okolja   2005 - 2008  dr. Boštjan Pokorny  4.947 
30. L4-7163  Racionalna raba lesa v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi   2005 - 2008  dr. Miha Humar  13.797 
31. J7-7397  Študij transportnih procesov in mehanizmov ogljika v gozdnih ekosistemih   2005 - 2008  dr. Nives Ogrinc  6.600 
32. V4-0348  Vpliv klimatskih sprememb na rast in odzivnost dreves na robnih rastiščih v Sloveniji   2007  dr. Matjaž Čater  3.302 
33. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije   2006 - 2007  dr. Boštjan Pokorny  17.025 
34. L4-6232  Dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu   2004 - 2007  dr. Primož Simončič  5.665 
35. L1-6706  Ponor ogljika in ozon: dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu   2004 - 2007  dr. Hojka Kraigher  7.134 
36. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme   2005 - 2006  dr. Dušan Jurc  9.110 
37. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje   2005 - 2006  dr. Marko Kovač  1.936 
38. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime   2001 - 2005  dr. Primož Simončič  2.745 
39. V4-0878  Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja slovenske Istre   2004  dr. Bojan Butinar  3.862 
40. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer   2001 - 2004  dr. Lado Kutnar  1.764 
41. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji   2003  mag. Franc Ferlin  3.334 
42. V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola   2002  dr. Mihael Gabrijel Tomšič  5.580 
43. L4-1416  Ozračje in Triglavski narodni park II - življenjska raznolikost in stresne razmere v subalpinskem pasu   2000 - 2001  dr. Franc Batič  1.764 
44. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd   2000 - 2001  dr. Primož Simončič  3.988 
45. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme   1998 - 2000  dr. Milan Hočevar  3.889 
46. J4-8565  Biotska raznovrstnost glivnih endofitov v biokemijsko definiranih smrekah, njihove ekofiziološke značilnosti in antagonistične aktivnos   1999  dr. Maja Jurc  2.402 
47. L4-8567  Interakcijsko delovanje naravnih in antropogenih stresnih dejavnikov na razvoj hrasta   1999  dr. Primož Simončič  2.841 
48. J1-8907  Kritični radionuklidi, kovine in organski onesnaževalci v slovenskem okolju   1999  dr. Radmila Milačič  7.177 
49. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih   1998  dr. Hojka Kraigher  3.749 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS Legenda
vir: ARIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1. P4-0430  Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo   2022 - 2024  dr. Jožica Gričar  3.761 
2. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2015 - 2019  dr. Hojka Kraigher  11.891 
3. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2009 - 2014  dr. Hojka Kraigher  11.643 
4. P4-0107  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2004 - 2008  dr. Hojka Kraigher  11.714 
5. P0-0501-0404  Gozdna biologija, ekologija in tehnologija   2001 - 2003  dr. Hojka Kraigher  9.176 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno