Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Človeške matične celice-napredno zdravljenje s celicami III

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   
3.01.00  Medicina  Mikrobiologija in imunologija   

Koda Veda Področje
B490  Biomedicinske vede  Hematologija, zunajcelične tekočine 

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Ključne besede
matične celice, regenerativna medicina, napredno zdravljenje, kostni mozeg, popkovnična kri, ex vivo ekspanzija, označevalci pluripotentnosti, klinične študije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15627  dr. Ariana Barlič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2017 - 2021  89 
2.  19331  dr. Tina Cirman  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2021  52 
3.  20611  mag. Marko Cukjati  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2017 - 2021  91 
4.  20605  dr. Tadeja Dovč Drnovšek  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2020 - 2021  72 
5.  38276  Katerina Jazbec  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2017 - 2021  50 
6.  30968  dr. Mojca Jež  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2021  101 
7.  38053  dr. Marko Jug  Nevrobiologija  Raziskovalec  2018 - 2021  74 
8.  50621  Mojca Justin  Onkologija  Mladi raziskovalec  2017 - 2021  13 
9.  21525  dr. Polona Klemenc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2021  40 
10.  10038  dr. Miomir Knežević  Biotehnologija  Raziskovalec  2017 - 2021  295 
11.  55829  Andrej Kobold  Mikrobiologija in imunologija  Mladi raziskovalec  2021 
12.  16002  dr. Nevenka Kregar Velikonja  Biotehnologija  Raziskovalec  2017 - 2021  317 
13.  21228  dr. Elvira Maličev  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2021  143 
14.  51443  dr. Simona Miceska  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2018  44 
15.  52021  Patrik Milić  Medicina  Mladi raziskovalec  2018 - 2021 
16.  12336  dr. Primož Rožman  Mikrobiologija in imunologija  Vodja  2017 - 2021  482 
17.  16239  dr. Dragica Smrke  Nevrobiologija  Upokojeni raziskovalec  2017 - 2021  482 
18.  11949  dr. Borut Štabuc  Onkologija  Raziskovalec  2017 - 2021  676 
19.  26198  dr. Urban Švajger  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2021  202 
20.  34477  dr. Nataša Tešić  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2020 - 2021  41 
21.  23817  dr. Samo Zver  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2021  371 
22.  05352  dr. Bojana Žvan  Nevrobiologija  Raziskovalec  2019 - 2021  793 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0311  Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino  Ljubljana  5053960  1.752 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  76.640 
3.  7421  EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana  Trzin  1198327  643 
Povzetek
Naš  raziskovalni program je v prejšnjem obdobju v Slovenijo uvedel napredno zdravljenje. V njem smo uspešno združili raziskave s področja matičnih celic (MC), ki so pred tem v Sloveniji potekale na več mestih in neusklajeno, na skupni platformi. Vse izsledke smo neposredno aplicirali v kliniki, kjer se je s temi metodami uspešno zdravilo že več kot tisoč slovenskih bolnikov.   V dosedanjem poteku programa smo vzpostavili postopke, kot so zbiranje MC iz popkovnične in periferne krvi ter kostnega mozga (KM), ločevanje celic, osamitev subpopulacij MC in dolgotrajno krioprezervacijo. Iz izbranih populacij matičnih celic smo pridobili celice vseh treh kličnih listov. Razvili smo postopke, ki omogočajo osamitev MC iz različnih virov (celično sortiranje na izbrane površinske označevalce), postavili ustrezne molekularne protokole za ugotavljanje tipičnih RNA ekspresijskih profilov in postopke za njihovo usmerjeno ekspanzijo ex vivo. Osvojili smo tudi nova znanja na področju transkriptomike in metabolomike MC.   V nadaljevanju želimo obseg, kakovosti in uspeh tega načina zdravljenja še povečati, predvsem pa ponuditi širšemu krogu bolnikov. Za to nameravamo na predkliničnem področju še naprej optimirati postopke za osamitev subpopulacij MC iz tkiv odraslega človeka. Te subpoplacije je potrebno ustrezno molekularno, fenotipsko in funkcionalno okarakterizati, obogatiti klonsko usmerjene čiste celične linije ter razviti nadaljne postopke za usmerjeno ekspanzijo ex vivo. Uporabljali bomo različne rastne dejavnike, še posebno iz aktiviranih trombocitnih pripravkov. Cilj je tudi izdelava standardiziranih celičnih produktov matičnih celic, ki jih preučujemo glede vsebnosti primitivnih pluripotentnih celic VSEL. Nadalje bomo optimizirali zbiranje avtolognih krvotvornih matičnih celic (KMC) z aferezo (UKC, KO za hematologijo). Z izboljšanimi celičnimi pripravki bomo nadaljevali razširjene kontrolirane klinične študije, kot so: zdravljenje nezaceljivih zlomov dolgih kosti in zdravljenje kroničnih ran (UKC, KO za kirurške okužbe), zdravljenje srčnega popuščanja (UKC, KO za kardiologijo), zdravljenje napredovale napredovale alkoholne jetrne ciroze, zdravljenje posledic Crohnove bolezni in fistul (UKC, KO za gastroenterologijo), ter zdravljenje bolezni GVHD pri otrocih (UKC, Pediatrična klinika).   Končni cilj raziskovalnega programa “ČLOVEŠKA MATIČNA CELICA - NAPREDNO ZDRAVLJENJE S CELICAMI III" je bil in ostaja enak: omogočiti državljanom najsodobnejše medicinske storitve s področja naprednega zdravljenja s celicami, jim zagotoviti nadomestitev okvarjenih ali obolelih tkiv in tako doseči visok nivo kvalitete življenja. Predlagani program utira znanstveno, strokovno, infrastrukturno, edukacijsko in kadrovsko pot potrebnim tehnologijam.
Pomen za razvoj znanosti
Napredno zdravljenje s celicami je ena temeljnih razvojno-raziskovalnih usmeritev biomedicine v zadnjem desetletju. Uporaba novih post-genomskih tehnologij in sitemske biologije daje tudi tudi odgovore na nekatera temeljna znanstvena vprašanja. Predvidevajo, da bo delež naprednega zdravljenja v medicini v naslednjih letih strmo rasel. Osrednje znanstveno  vprašanje je predvsem, zakaj imajo te terapije slabši učinek od pričakovanega. Naša hipoteza je, da je glavni problem v izbiri neoptimalnih in nestandardiziranih celičnih pripravkov ter v nepopolnih kliničnih protokolih. Menimo tudi, da so v presadkih potrebne bistveno večje količine (pluri)potentnih MC s širokim diferenciacijskim potencialom. Te celice lahko dobimo iz popkovnice, kostnega mozga ali mobilizirane periferne krvi odraslih oseb.   Naš raziskovalni program je sestavljen iz dveh delov: predkliničnih raziskav in iz klinične translacije. Dosedaj smo dokazali, da je tak model izjemno uspešen, ker omogoča takojšnjo uporabo znanstvenih rezultatov v klinični praksi, in smo z novimi metodami uspešno zdravili že več kot 1000 slovenskih bolnikov. Nadaljna dognanja iz 1. sklopa (predklinični postopki) in razvoj uspešnih in vitro postopkov osamitve in obogatitve celic z velikim razvojnim potencialom nam bodo omogočila izdelavo boljših terapevtskih celičnih produktov, hkrati pa povečala razumevanje razvoja MC odraslega, kar bi bil velik korak v razvoju naprednega zdravljenja s celicami. Odgovorila bodo predvsem na vprašanji katere subpopulacije matičnih celic se pravzaprav nahajajo v presadkih KMC in drugih pripravkih MC in kakšna naj bo optimalna sestava presadkov, ki bo imela najboljši klinični rezultat. Živalski modeli ekserimentalne hematologije bodo omogočili številna testiranja novih oblik transplantacije matičnih celic.   Dognanja iz 2. sklopa (klinične raziskave) bodo osnova za širšo klinično uporabo različnih vrst matičnih in drugih celic. Odgovorila bodo na vprašanje, ali in koliko so celične oblike zdravljenja boljše od dosedaj uveljavljenih načinov zdravljenja. Predvidevamo, da bo pozitiven izid teh študij vodil v razširitev indikacij za napredno zdravljenje s celicami na področje degenerativnih obolenj, zdravljenje poškodb in ran, gastroenteroloških bolezni, hematoloških komplikacij presaditve KMC, zdravljenje sladkorne bolezni, zdravljenje raka in zdravljenje kardiovaskularnih obolenj. Nadaljni rezultati našega programa bodo služili tako razvoju bazične medicine kot tudi kliničnim vejam medicine, ki bodo lahko našo metodologijo uporabile za praktično terapijo določenih bolezni. Rezultati obeh delov bodo inovativni in bodo podobno kot dosedaj vodili do številnih znanstvenih objav.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen programa za gospodarstvo in družbo: Evropsko in slovensko prebivalstvo se naglo stara in zato čedalje bolj potrebujemo storitve nove panoge, to je regenerativne medicine. Nadomeščanje okvarjenih ali obolelih tkiv veliko pripomore k uspešnemu zdravljenju in hitri rehabilitaciji. Samo kakovostne in vrhunske storitve v medicini bodo omogočile državljanom Slovenije uspešne načine zdravljenja in visok nivo kakovosti življenja. Naš raziskovalni program ponuja neposredne in posredne učinke za bolnike in celotno družbo.   Pomen za gospodarsko panogo: Napredno zdravljenje s celicami je postalo nova panoga v zdravstvu, ki v razvitih državah odpira številna nova delovna mesta. V Sloveniji z razvojem teh tehnologij še vedno zaostajamo. Zato ocenjujemo, da bi naš predlagani raziskovalni program pripomogel k prepoznavnosti, uporabnosti in uveljavljanju medicinske biotehnologije. Ocenjujemo, da bi se v okviru novega programa odprlo več novih delovnih mest. Pričakujemo lahko tudi pospešen razvoj intelektualne lastnine, nove mednarodne patente in nastanek spin-off podjetij po vzoru podjetja EDUCELL. Logično je pričakovati, da bodo podobno kot v tujini na podlagi razvoja te dejavnosti tudi pri nas nastala mlada medicinska biotehnološka podjetja.   Pomen za družbeno infrastrukturo:  V zadnjih 10 letih smo prijavitelji, zavedajoč se novih tokov v svetu, uspeli ustvariti solidno infrastrukturo, kadre in dosežke na področju medicinske biotehnologije. Ta panoga medicine je zelo propulzivna tudi kot proizvodna panoga, ker je okolju prijazna in omogoča trajen razvoj gospodarstva, medicine kot tudi zdravstvenega turizma ter sistema Univerze – visokega šolstva in seveda znanosti.   Pomen za javno upravo, za kulturni razvoj, za varovanje naravne in kulturne dediščine: Gre za ekološko čisto in neoporečno dejavnost, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Program bo prilika za mednarodno uveljavitev Slovenije, ker bo omogočil vključitev v mednarodne tokove, odprl bo možnosti za sodelovanja v evropskem programu Horizon 2020, omogočil bo ustrezno vzgojo kadrov ter nadaljni razvoj stroke.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2017, 2018, 2019
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2017, 2018, 2019
Zgodovina ogledov
Priljubljeno