Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Človeške matične celice-napredno zdravljenje s celicami II

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   
3.01.00  Medicina  Mikrobiologija in imunologija   

Koda Veda Področje
B490  Biomedicinske vede  Hematologija, zunajcelične tekočine 

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11291  dr. Vane Antolič  Medicina  Raziskovalec  2013 - 2016  344 
2.  15627  dr. Ariana Barlič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2013 - 2016  90 
3.  19331  dr. Tina Cirman  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  52 
4.  20611  mag. Marko Cukjati  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2013 - 2016  92 
5.  21500  dr. Matej Drobnič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2013 - 2016  255 
6.  28888  Danica Gantar  Farmacija  Tehnični sodelavec  2013 
7.  38276  Katerina Jazbec  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2016  51 
8.  30968  dr. Mojca Jež  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  101 
9.  21525  dr. Polona Klemenc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  40 
10.  10038  dr. Miomir Knežević  Biotehnologija  Raziskovalec  2013 - 2016  296 
11.  16002  dr. Nevenka Kregar Velikonja  Biotehnologija  Raziskovalec  2013 - 2016  318 
12.  21228  dr. Elvira Maličev  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  147 
13.  35151  Anja Planina    Tehnični sodelavec  2013 - 2015 
14.  12336  dr. Primož Rožman  Mikrobiologija in imunologija  Vodja  2013 - 2016  483 
15.  16239  dr. Dragica Smrke  Nevrobiologija  Raziskovalec  2013 - 2016  483 
16.  11949  dr. Borut Štabuc  Onkologija  Raziskovalec  2013 - 2016  677 
17.  26198  dr. Urban Švajger  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  204 
18.  23817  dr. Samo Zver  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  375 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0311  Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino  Ljubljana  5053960  1.737 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.457 
3.  7421  EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana  Trzin  1198327  646 
Povzetek
Naš raziskovalni program je v Slovenijo uvedel napredno zdravljenje. Podlaga vsem trem oblikam naprednega zdravljenja - celični terapiji, tkivnemu inženirstvu in genski terapiji - so človekove matične celice. V dosedanjem nacionalnem raziskovalnem programu smo uspešno združili raziskave s področja matičnih celic (MC), ki so do sedaj v Sloveniji potekale na več mestih in neusklajeno.    V dosedanjem poteku programa smo vzpostavili postopke, kot so zbiranje MC iz popkovnične in periferne krvi ter kostnega mozga (KM), ločevanje celic, osamitev subpopulacij MC in dolgotrajno krioprezervacijo. Iz izbranih populacij matičnih celic smo pridobili celice vseh treh kličnih listov. Razvili smo postopke, ki omogočajo osamitev MC iz različnih virov (celično sortiranje na izbrane površinske označevalce), postavili ustrezne molekularne protokole za ugotavljanje tipičnih RNA ekspresijskih profilov in postopke za njihovo usmerjeno ex vivo ekspanzijo. Osvojili smo tudi nova znanja na področju transkriptomike in metabolomike MC. Poleg tega smo izsledke neposredno aplicirali v kliniki, kjer se je s temi metodami uspešno zdravilo več sto bolnikov na UKC.   Čeprav je bila celična terapija uspešna, želimo v nadaljevanju doseči bistveni premik pri kakovosti in uspehu tega načina zdravljenja. Za to nameravamo na predkliničnem področju predvsem optimirati postopke za osamitev subpopulacij matičnih celic iz periferne krvi, KM, popkovnice, maščevja ter drugih tkiv odraslega človeka. Te subpoplacije je potrebno ustrezno molekularno, fenotipsko in funkcionalno okarakterizati, obogatiti klonsko usmerjene čiste celične linije ter razviti nadaljne postopke za usmerjeno ex vivo ekspanzijo. Uporabljali bomo različne rastne dejavnike, še posebno iz aktiviranih trombocitnih pripravkov. Cilj je tudi izdelava standardiziranih celičnih produktov matičnih celic, ki jih bomo dodatno preučili glede vsebnosti primitivnih pluripotentnih celic (VSEL – ESC-A). Optimizirali bomo zbiranje avtolognih KMC bolnika z aferezo iz mobilizirane periferne krvi (UKC, KO za hematologijo). Z izboljšanimi celičnimi pripravki bomo izpeljali kontrolirane klinične študije, kot so: zdravljenje nezaceljivih zlomov dolgih kosti in zdravljenje kroničnih ran (UKC, KO za kirurške okužbe), zdravljenje srčnega popuščanja (UKC, KO za kardiologijo), zdravljenje bolnikov s poškodbami sklepnega hrustanca, zdravljenih z vsaditvijo avtolognih celic (UKC, Ortopedska klinika), in zdravljenje napredovale napredovale alkoholne jetrne ciroze (UKC, KO za gastroenterologijo).   Končni cilj raziskovalnega programa “ČLOVEŠKA MATIČNA CELICA - NAPREDNO ZDRAVLJENJE S CELICAMI II" je bil in ostaja enak: omogočiti državljanom kakovostne medicinske storitve s področja naprednega zdravljenja s celicami, jim zagotoviti nadomestitev okvarjenih ali obolelih tkiv in tako doseči visok nivo kvalitete življenja. Predlagani program utira znanstveno, strokovno, infrastrukturno, edukacijsko in kadrovsko pot potrebnim novim tehnologijam.
Pomen za razvoj znanosti
Napredno zdravljenje s celicami je ena temeljnih razvojno-raziskovalnih usmeritev biomedicine v zadnjem desetletju. Uporaba novih post-genomskih tehnologij in sitemske biologije daje tudi tudi odgovore na nekatera temeljna znanstvena vprašanja. Predvidevamo, da bo delež naprednega zdravljenja v medicini v naslednjih letih strmo rasel. Osrednje znanstveno vprašanje naših raziskav je bilo predvsem, zakaj so imele te terapije v preteklosti slabši učinek od pričakovanega. Naša hipoteza je bila, da je glavni problem v izbiri neoptimalnih in nestandardiziranih celičnih pripravkov ter v nepopolnih kliničnih protokolih. Obojemu bi lahko koristila uporaba večjih količin celic s širšim razvojnim potencialom. Raziskave so bile razdeljene v dve skupini. Dognanja iz prvega sklopa našega raziskovalnega programa (predkliničnih del) in razvoj uspešnih in vitro postopkov za izolacijo in obogatitev matičnih celic s širokim diferenciacijskim potencialom nam omogočajo proizvodnjo boljših celičnih pripravkov. Novo znanje je povečalo tudi naše razumevanje razvoja matičnih celic, kar je pomemben korak v razvoju naprednih oblik zdravljenja s celicami. Naši izboljšani postopki omogočajo tako proizvodnjo kot uporabo boljših terapevtskih celičnih pripravkov, hkrati pa omogočajo razumevanje biologije matičnih celic in mehanizme za njihovo uporabo v regenerativni medicini. Kmalu bomo odgovorili tudi na nekatera specifična vprašanja, kot npr. katere subpopulacije matičnih celic naj bi uporabili v določenih primerih in kakšna naj bo njihova optimalna sestava. Dognanja iz drugega sklopa (klinične raziskave) so osnova za širšo klinično uporabo različnih vrst matičnih in drugih celic. Ponujajo odgovore na vprašanje, ali in koliko so celične oblike zdravljenja boljše od dosedanjih načinov zdravljenja. Omenjena dognanja omogočajo še nadaljno razširitev indikacij na področje degenerativnih obolenj živčevja, zdravljenje poškodb živčevja, zdravljenje sladkorne bolezni in zdravljenje raznih kardiovaskularnih obolenj, ki so se kot stranski učinek naše dejavnosti že pričela. Poleg omenjenega smo razvili tudi tudi popolnoma novo področje na modelih presaditve kostnega mozga pri poskusnih živalih. Ta segment je dosedaj v Sloveniji manjkal in sedaj omogoča številne nove pristope v regenerativni medicini, imunologiji, kot tudi v patologiji in preventivi staranja in z njim povezanih degenerativnih bolezni. Tako smo z našim raziskovalnim programom zadostili postavljenim ciljem in postavili temelje nadalnjemu raziskovalnemu delu na področju eksperimentalne hematologije. Znanstvena teža našega programa v obliki prispevkov, kongresov, citatov in mednarodne odmevnosti je daleč presegla vsa naša pričakovanja, za kar gredo zasluge dobro sestavljeni in požrtvovalni multidisciplinarni raziskovalni skupini, sestavljeni iz 17 članov. Po podatkih COBISS.SI ima programska skupina za področje matičnih celic od l. 2013 dalje okrog 300 objavljenih bibliografskih enot ter okrog 3000 skupnih citatov. Pomembna je tudi edukacijska plat programa, katerega vsebine in rezultat so bili uvedeni v številne predmete in programe na fakultetah Univerze Ljubljana (Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za farmacijo). Objavili smo mnogo učbenikov in posledično je bilo podeljeno našim članom, sodelavcem in soavtorjem veliko število diplom, magisterijev in doktoratov, kot tudi akademskih nazivov v obliki docentur, izrednih in rednih profesur.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen programa za gospodarstvo in družbo: Evropsko prebivalstvo se naglo stara in zato čedalje bolj potrebujemo storitve nove panoge, to je regenerativne medicine. Nadomeščanje okvarjenih ali obolelih tkiv veliko pripomore k uspešnemu zdravljenju in hitri rehabilitaciji. Samo kakovostne in vrhunske storitve v medicini bodo omogočile državljanom Slovenije uspešne načine zdravljenja in visoko kakovost življenja. Naš raziskovalni program ponuja neposredne in posredne učinke za bolnike in celotno družbo. Pomen za gospodarsko panogo: Napredno zdravljenje s celicami je postalo nova panoga v zdravstvu, ki v razvitih državah odpira številna nova delovna mesta. Ocenjujemo, da naš raziskovalni program pripomore k prepoznavnosti, uporabnosti in uveljavljanju regenerativne medicine in medicinske biotehnologije. Ocenjujemo, da se bo v okviru novega programa odprlo več novih delovnih mest. Pričakujemo lahko tudi pospešen razvoj intelektualne lastnine, nove mednarodne patente in nastanek spin-off medicinskih oz. biotehnološka podjetij po vzoru podjetja EDUCELL d.o.o. Pomen za družbeno infrastrukturo: V zadnjih 10 letih smo prijavitelji, zavedajoč se novih tokov v svetu, uspeli ustvariti solidno infrastrukturo, kadre in dosežke na področju regenerativne medicine in medicinske biotehnologije. Ta panoga medicine je zelo propulzivna tudi kot proizvodna panoga, ker je okolju prijazna in omogoča trajen razvoj gospodarstva, medicine kot tudi zdravstvenega turizma ter sistema Univerze – visokega šolstva in seveda znanosti. Pomen za javno upravo, za kulturni razvoj, za varovanje naravne in kulturne dediščine: Gre za ekološko čisto in neoporečno dejavnost, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Program je prilika za mednarodno uveljavitev Slovenije, ker omogoča vključitev v mednarodne tokove, odprl je sodelovanje v evropskem programu Horizont 2020 in omogoča ustrezno vzgojo kadrov ter nadaljni razvoj stroke.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno