Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Proučevanje vpliva fotooksidantov na izbrane indikatorske rastline

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.01  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Kmetijske rastline 

Koda Veda Področje
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
T420  Tehnološke vede  Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij 
Ključne besede
onesnaženje zraka, fotooksidanti, učinki na vegetaciji, bioindikatorji, kmetijske rastline, plazeča detelja, naravna vegetacija, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02085  dr. Franc Batič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  1997 - 1999  817 
2.  00357  dr. Franci Aco Celar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1999  348 
3.  03854  dr. Igor Čuhalev  Energetika  Raziskovalec  1997 - 1999  160 
4.  16046  dr. Nataša Kopušar  Biologija  Raziskovalec  1998 - 1999  172 
5.  17789  Gabrijel Leskovec    Raziskovalec  1999 
6.  06403  mag. Tomaž Sinkovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1999  90 
7.  06326  dr. Franc Sunčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1997 - 1999  189 
8.  15993  dr. Igor Šantavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1997 - 1999  148 
9.  16075  dr. Helena Šircelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1997 - 1999  196 
10.  01447  dr. Anton Tajnšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1999  422 
11.  10583  dr. Boris Turk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1999  187 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0203  ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2  Ljubljana  5056462000  2.640 
2.  1007  Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.  Velenje  5583055000  2.448 
Povzetek
Projekt obravnava vpliv fotooksidantov, kot novodobnih onesnažil zraka na izbrane kopenske rastline. Večji del projekta je vključen v mednarosni projekt, ki poteka v okviru ICP-Crops (International Cooperative Programe on Effects of Air Pollutants and other Stresses on Crops and Non-Woody Plants) in uporablja iste testne rastline, enako metodo gojitve, ugotavljanja poškodb in drugih analiz. Osrednji del raziskav predstavlja poskus s plazečo deteljo (Trifolium repens L.), kot indikatorjem ozona. Rastline izpostavljamo na 8 lokacijah v Sloveniji in ugotavljamo odvisnost pojavljanja listnih poškodb in prirastka biomase od vremenskih razmer, koncentracije fotooksidantov ter drugih onesnažil v zraku in drugih rastiščnih dejavnikov. Mesta izpostavitve so izbrana tako, da predstavljajo za Slovenijo značilna območja, tako glede naravnih danosti kot z vidika onesnaženja zraka. Rezultati do sedaj opravljenih raziskav so potrdili škodljive učinke dokaj velikih koncentracij ozona na te izbrane indikatorske rastline. Ozonske poškodbe plazeče detelje so bile večje v ruralnem okolju kot pa v bližini večjih virov prekurzorjev fotoksidantov. Velikost poškodb se med leti spreminja v odvisnoti od vremena in onesnaženosti zraka. Na osnovi do sedaj dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da predstavljajo naraščajoče koncentracije fotooksidantov v zraku potencialno pomemben stresni dejavnik za kmetijsko proizvodnjo in naravno vegetacijo. Za določitev občutljivostnega okna posameznih pomembnejših kmetijskih rastlin na fotooksidante, izvajamo v okviru projekta še fenološka opazovanja pšenice in krompirja in opazujemo pojavljanje poškodb, ki bi jih lahko pripisali delovanju fotooksidantov na naravni vegetaciji.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno